Powołano Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Data publikacji: 21.11.2016

Dziś podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach wręczony został rozkaz o objęciu stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Markowi Janowi Przybyszewskiemu, a także mianowano na stanowiska kilku Naczelników Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak przekazał również nagrody Komendanta Głównego Policji wyróżniającym się funkcjonariuszom garnizonu świętokrzyskiego.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka rozpoczęła się od odczytania rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji dotyczącego objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. kryminalnych przez insp. Marka Przybyszewskiego, który funkcję tą pełnił od czerwca bieżącego roku. W imieniu całej kadry kierowniczej gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę złożył mu Komendant Wojewódzkie Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.

Przypomnijmy

Insp. Marek Jan Przybyszewski służbę rozpoczął w 1991 roku. Pierwsze policyjne doświadczenie zdobywał w Komendzie Miejskiej Policji  w Łomży,  później pracował w jednostce w Kolnie. W 2007 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w  Bielsku Podlaskim, a następnie w 2008 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie. W 2011 roku został Komendantem Powiatowym Policji w Grajewie, a 2014 roku objął funkcję  Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Z dniem 20.06. 2016r. powierzono mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. kryminalnych.

Insp. Marek Jan Przybyszewski  posiada m.in. następujące odznaczenia: Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"; Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”; Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Dziś nastąpiło również uroczyste wręczenie aktów mianowania na stanowiska Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach nadkom. Michałowi Orszulakowi, Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach nadkom. Pawłowi Herbusiowi, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach kom. Pawłowi Koźbie, a także powierzenia obowiązków na stanowisku służbowym Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie podkom. Jackowi Rozczypale.

Uroczysta zbiórka była także okazją do przekazania pięciu policjantom garnizonu świętokrzyskiego nagród Komendanta Głównego Policji m.in. za wzorową postawę i determinację w ratowaniu życia 45-letniemu mieszkańcowi naszego województwa, za pełnienie służby w ramach wspólnych patroli na granicy węgiersko-serbskiej oraz za realizację sprawy dotyczącej wyłudzenia dotacji z środków unijnych.

Na zakończenie wszystkim pogratulował szef świętokrzyskiej Policji insp. Dariusz Augustyniak oraz insp. Marek Jan Przybyszewski, który jednocześnie podziękował oraz podkreślił jak ważny jest to dla niego dzień.

Źródło: KWP Kielce