Międzynarodowa Konferencja na temat zwalczania przestępczości ekonomicznej i narkotykowej w ramach przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej

Data publikacji: 21.11.2016

W dniach 20 – 23 listopada 2016 roku we Wrocławiu, w ramach sprawowanego przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4) odbywa się międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla na temat zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i narkotykowej, którą organizuje Centralne Biuro Śledcze Policji przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Finansów. W konferencji udział biorą m.in. Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz szefowie policji państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wiesław Jasiński, I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych instytucji. Podczas paneli roboczych prelegentami będą również polscy i zagraniczni eksperci z Policji, Prokuratury, Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, Służby Celnej i administracji finansowej.

Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat zagrożeń i nowych trendów w rozwoju przestępczości ekonomicznej i narkotykowej, przegląd systemowych rozwiązań w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępstw oraz wypracowanie najlepszych praktyk w ramach Grupy Wyszehradzkiej,  co poprawi efektywność współpracy regionalnej, a także wypracowanie wspólnych rekomendacji w tym zakresie, które będą prezentowane na stosownych forach Unii Europejskiej

Konferencja jest pierwszym, podczas polskiej prezydencji, spotkaniem wysokiego szczebla, które obejmuje sprawy, będące we właściwości Policji. Jednym z głównych wyzwań, stojących przed współczesną Policją jest walka ze zorganizowaną przestępczością o charakterze ekonomicznym  i narkotykowym. Funkcjonowanie państw w ramach Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen znacznie ograniczyło intensywność kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.

Swobodny przepływ ludzi, towarów i usług wpływa na wzrost przestępstw o charakterze międzynarodowym oraz tworzenie się zorganizowanych, wielonarodowościowych grup przestępczych, które zajmują się produkcją, przemytem i dystrybucją wszelkiego rodzaju dóbr, od towarów akcyzowych po narkotyki.

Kluczową rolę w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i narkotykowej odgrywa współpraca polskiej Policji z partnerami zagranicznymi w ramach Europolu, jak również kontakty o charakterze regionalnym (V4). Bieżąca, intensywna wymiana informacji policyjnych skutkuje wymiernymi efektami w postaci likwidacji wielu najgroźniejszych grup przestępczych. Podstawą skutecznych działań jest wieloletnia, międzynarodowa współpraca policyjna i budowanie zaufania przy wykorzystaniu dostępnych kanałów wymiany informacji, w tym zagranicznych oficerów łącznikowych policji i służb celnych, akredytowanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji za granicą, a także bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organów ścigania z innych państw.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest inicjatywą regionalną mającą na celu zacieśnienie współpracy między jej członkami tj. Polską, Słowacją, Czechami i Węgrami. W bieżącym roku obchodzimy 25 lecie jej istnienia a Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca 2017 r.

Źródło: BMWP KG