Wykładowca buduje Szkołę Policji

Data publikacji: 16.11.2016

Wykładowca słupskiej Szkoły Policji w czasie wolnym od służby konstruuje kolejną dioramę, realizując w ten sposób swoje pasje artystyczne. Makieta liczyć będzie ponad 13 metrów kwadratowych powierzchni.

Zbudował już plac apelowy i kilka ulic - teraz ustawia kolejne drzewa i układa warstwy wody na rzece. Projekt podkom. Igora Jeżyny to diorama kwartału Słupska, w którym znajduje się Szkoła Policji. Wykonanie całej makiety wymaga zegarmistrzowskiej precyzji, a także wielkiej pomysłowości, na przykład odwzorowanie kałuż wody to nakładanie warstwami specjalnego przezroczystego żelu. Makieta - w kształcie prostokąta o wymiarach 3,5 na 4 metry - zawierać będzie nie tylko wszystkie budowle, ale również figurki policjantów, pojazdów i wyposażenia specjalnego.

Jednym z już zrealizowanych wyzwań było ustawienie z figurek policjantów z pododdziału zwartego stojących na głównym placu w czasie ćwiczeń z zakresu przywracania naruszonego porządku. Cała diorama przedstawiać będzie dzień z życia Szkoły. Na makiecie znajdą się również figurki słuchaczy ćwiczących na torze przeszkód, interesantów zmierzających do poszczególnych wydziałów oraz pracowników zajmujących się codziennym utrzymaniem szkolnej infrastruktury.

Diorama według definicji słownikowej to „rodzaj makiety modelarskiej wykonywanej różnymi technikami plastycznymi i modelarskimi, przedstawiającej najczęściej wydarzenia historyczne, sceny przyrodnicze lub modele urbanistyczne. Ze względu na trójwymiarowość jest atrakcyjnym nośnikiem treści edukacyjnych, przez co chętnie wykorzystywana w ekspozycjach muzealnych”.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku