Policjanci otrzymali podziękowania od ministra SWiA

Data publikacji: 15.11.2016

„Chcę przekazać Panom podziękowanie od ministra SWiA Mariusza Błaszczaka za waszą służbę, aktywność podczas Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO” – takimi słowami wczoraj rozpoczął uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Nidzica:
Wczoraj w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę podczas Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Poza policjantami z nidzickiej komendy w spotkaniu uczestniczyło czterech policjantów z Działdowa.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka wręczenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.
„Zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO, a także Światowych Dni Młodzieży, było największym wyzwaniem organizacyjnym ostatnich lat. Jako minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem dumny i serdecznie dziękuję za pełną poświęcenia służbę podczas tych wyjątkowych wydarzeń. Pana postawa potwierdziła, że polscy funkcjonariusze są zawsze gotowi do podejmowania wyzwań, a ze swoich obowiązków wywiązują się na najwyższym poziomie” – napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

Przez tydzień nidziccy funkcjonariusze byli oddelegowani do zadań związanych z  obchodami Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Ich głównymi zadaniami było zabezpieczenie trasy przejazdu papieża, dbanie o ład i porządek w miejscach gdzie przebywali pielgrzymi, nadzór nad przejściami dla pieszych, kierowanie ruchem na skrzyżowaniach.

Iława:
W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Iławie mł. insp. Robertem Mikusikiem, I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, nadkom. Rafałem Żubertowskim, Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jackiem  Drozdowskim  oraz p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztofem Bilickim w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka podziękowali policjantom za zabezpieczenie uroczystości ŚDM w Krakowie i warszawskiego szczytu NATO. Mimo, iż upłynęło już kilka miesięcy warte przypomnienia jest, że lipiec 2016 był dla Policji szczególnym czasem, często czasem ogromnego wysiłku. W działania związane z zabezpieczaniem tych wydarzeń zaangażowanych zostało około 17 tysięcy funkcjonariuszy z całego kraju.

Źródło: KWP Olsztyn