Kolejni instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji: 15.11.2016

Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych kształcą się w słupskiej Szkole Policji. Po części teoretycznej, słuchacze rozpoczęli w tym tygodniu pierwsze zajęcia na osiach strzeleckich.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi, co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe.

Policjanci uczestniczący w szkoleniu reprezentują komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie i Wrocławiu. Swoich reprezentantów skierowała również Komenda Stołeczna oraz Szkoła Policji w Słupsku.

Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku; wykwalifikowana i doświadczona kadra słupskiej Szkoły Policji w odpowiednio przygotowanych obiektach strzeleckich przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznają się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.

Każdy uczestnik poznaje zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznaje się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

W ramach końcowego egzaminu każdy z przyszłych instruktorów musi między innymi przeprowadzić samodzielnie zajęcia strzeleckie, które ocenia komisja. Pierwsze zajęcia w jednostkach terenowych absolwenci kursu przeprowadzą jeszcze w tym roku.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku