Wybrane aspekty kierowania jednostką Policji – szkolenie komendantów Policji

Data publikacji: 15.11.2016

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol od lat jest organizatorem szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji. 14 listopada 2016r. rozpoczęła się druga z dwóch planowanych w tym roku edycji. Przedsięwzięcie ma pomóc skuteczniej i efektywniej, a przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, zarządzać jednostką Policji.

14 listopada 2016 r. Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, insp. dr Danuta Bukowiecka uroczyście otworzyła kolejną edycję szkolenia, w którym udział bierze 18 komendantów z całej Polski.

Kurs odbywa się w formie dwóch, tygodniowych zjazdów, podczas których zajęcia prowadzi kadra dydaktyczna WSPol oraz zaproszeni przedstawiciele kadry kierowniczej Policji. Tematyka spotkań dotyczy m.in. współczesnych metod i technik zarządzania, psychologii i komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zgłębiają wiedzę i podnoszą swoje kompetencje związane z zajmowaniem w Policji stanowisk kierowniczych średniego szczebla.

Celem szkolenia jest uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy z wybranych aspektów kierowania zespołami ludzkimi i jednostką. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności interpersonalne, mają możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w kierowaniu i współpracy z innymi jednostkami Policji oraz podmiotami zewnętrznymi. Koordynatorem szkolenia jest nadkom. Sylwia Królicka –  starszy wykładowca Instytutu Nauk Społecznych WA WSPol

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie