Awanse i wyróżnienia w Dniu Pracownika Straży Granicznej

Data publikacji: 15.11.2016

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk został wyróżniony w poniedziałkowych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości oraz Dnia Pracownika Straży Granicznej, które odbyły się w Komendzie Głównej tej formacji w Warszawie. Podczas uroczystości Minister SWiA Mariusz Błaszczak odznaczył złotym medalem "Za zasługi dla Straży Granicznej" I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka. Wśród odznaczonych znaleźli się również nadinsp. Jan Lach i nadinsp. Helena Michalak - Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi Zastępcami reprezentował polską Policję podczas uroczystości w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Komendant życzył zaprzyjaźnionej slużbie dalszych sukcesów i tak dobrej współpracy z Policją jak dotychczasowa.

Obchodzony 11 listopada Dzień Pracownika SG to zwyczajowa okazja do awansów i wyróżnień. Minister wspólnie z Komendantem Głównym Straży Granicznej płk. Markiem Łapińskim wręczył funkcjonariuszom SG medale i akty mianowania na wyższy stopień oficerski lub chorążacki. Wręczył też odznaczenia osobom zasłużonym dla Straży Granicznej. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi komendanci służb – nadinsp. Jarosław Szymczyk, nadbryg. Leszek Suski oraz gen. Andrzej Pawlikowski.

W uroczystości uczestniczyli również Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, Podsekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek wraz z przedstawicielami ministerstwa, Szef Służby Cywilnej KPRM Dobrosław Dowiat-Urbański, komendanci służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, Żandarmerii Wojskowej i Garnizonu Warszawskiego Wojska Polskiego, przedstawiciele kombatantów, związków zawodowych oraz duchowieństwa.

- O niezwykłym znaczeniu Państwa służby świadczy fakt, że największym kryzysem w Unii Europejskiej jest dziś kryzys migracyjny – powiedział szef MSWiA, zwracając się do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Minister powtórzył, że Polska okazuje solidarność z pozostałymi państwami Europy wspierając je w ochronie granic. Polska pomaga także uchodźcom za granicą, czyli tam, gdzie rzeczywiście są oni w potrzebie.

W swoim wystąpieniu, minister podziękował funkcjonariuszom za ich pracę przy zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO w Warszawie.

Minister Błaszczak zaznaczył także, że jego zadaniem jako Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zapewnienie służbom mundurowym właściwych warunków do wykonywania ich obowiązków. W tym celu zapoczątkował on program modernizacji, który skieruje na  ten cel 9,2 miliarda złotych. Obejmuje on rozwój  infrastruktury i wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, a także na podwyżki wynagrodzeń. Już od stycznia 2017 r. obejmą one około 150 tys. funkcjonariuszy i 30 tys. pracowników.

MSWiA / SG / ar

Film Awanse i wyróżnienia w Dniu Pracownika Straży Granicznej