Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie

Data publikacji: 14.11.2016

Co roku 11 listopada świętujemy dzień niepodległości. To okazja do radości, ale również do upamiętnienia tych, którzy zginęli za wolną Polskę. Podczas wizyty na Ukrainie policjanci z WSPol oraz BMWP KGP – uczestnicy międzynarodowej konferencji odbywającej się we Lwowie, odwiedzili groby Polaków znajdujące się na cmentarzach Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich.

11 listopada 2016 roku przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Teoria i Praktyka Działalności Organów Porządku Prawnego”, która została zorganizowana przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych.

W trakcie dyskusji panelowych głos zabrali wykładowcy szczycieńskiej Uczelni. Podkom. Sławomir Nosarzewski przedstawił referat nt. inicjatyw proobronnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński omówił problematykę przeciwdziałania cyberprzestępczości we współczesnych warunkach, natomiast podkom. Błażej Jewartowski zaprezentował projekt Kołowego Autonomicznego Namierzacza i Analizatora KANIA.

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości policjanci po zakończeniu konferencji odwiedzili groby Polaków znajdujące się na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz Cmentarzu Łyczakowskim. Na jednym z nich złożyli kwiaty przy grobie insp. Policji Państwowej dr. Władysława Sobolewskiego – pioniera polskiej kryminalistyki, wieloletniego kierownika Laboratorium Kryminalistycznego Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie, patrona auli wykładowej WSPol.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie