Wizyta przedstawicieli szwedzkiej policji

Data publikacji: 10.11.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku gościła dwóch przedstawicieli Policji Regionu Południowego w Szwecji. Celem wizyty były ostatnie przygotowania i rozmowy przed planowanym podpisaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy KWP w Gdańsku, KWP w Szczecinie, a Policją Regionu Południowego w Szwecji.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku była gospodarzem spotkania, mającego miejsce w dniach 8-9 listopada, w którym wzięli udział przedstawiciele Policji Regionu Południowego w Szwecji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Spotkaniu przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Uczestnicy spotkania zasiedli przy wspólnym stole aby omówić szczegóły i wypracować końcowe postanowienia przed planowanym podpisaniem Porozumienia o wzajemnej współpracy służb policyjnych z KWP Gdańsku, KWP w Szczecinie i Policją Regionu Południowego w Szwecji.

Wzajemna współpraca pomiędzy służbami, której celem jest zwalczanie przestępczości transgranicznej istnieje od wielu lat, a teraz zostanie zwieńczona podpisaniem wspólnego porozumienia, co w znacznym stopniu skróci i ułatwi kanały wymiany informacji.

Przedstawiciele Policji Regionu Południowego wzięli również udziału w uroczystej zbiórce zorganizowanej z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości oraz Święta Korpusu Służby Cywilnej. Była to okazja do zaprezentowania ceremoniału policyjnego, podczas którego zostało złożone ślubowani nowo przyjętych policjantów, wręczenie medali i odznaczeń, a także nagród z tytułu 20. i 30 lat służby. Zagraniczni goście byli pod ogromnym wrażeniem podniosłości uroczystości.

KWP w Gdańsku / ig