Nowi funkcjonariusze w lubelskim garnizonie

Data publikacji: 09.11.2016

35 funkcjonariuszy Policji wstąpiło w szeregi lubelskiego garnizonu. Podczas uroczystej zbiórki nowi policjanci otrzymali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie służbowe legitymacje. Dzisiejsza uroczystość była też okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę oraz nagród z okazji „Święta Służby Cywilnej”.

Dzisiejszy nabór nowych funkcjonariuszy jest czwartym w tym roku. Uroczystość ślubowania odbyła się na Sali Konferencyjnej KWP. Nowych stróżów prawa w obecności kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu i przedstawicieli związków zawodowych powitał w szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. 

Nowi funkcjonariusze  ślubowali „służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Następnie funkcjonariusze otrzymali z rąk komendanta legitymacje służbowe.

Wśród nowych policjantów jest 6 kobiet i 29 mężczyzn. Zdecydowana większość  legitymuje się  wyższym wykształceniem, takim jak prawo, administracja, czy bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przyjęci do służby policjanci niebawem wyjadą na kurs podstawowy do szkoły policyjnej, a po o zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali  pan Michał Krzosek przyjęty do KMP w Lublinie oraz p. Marcin Podgajny, który będzie pracował w KPP w Łukowie.

Policjanci zasilą komendy w  Lublinie - 7, Chełmie - 4, Zamościu - 3, Hrubieszowie - 5,  Świdniku - 2, Puławach - 1, Łukowie - 1,  Kraśniku - 1, Lubartowie - 1, Opolu Lubelskim - 1. Do Oddziału Prewencji Policji trafi z kolei 9 stróżów prawa. W tym roku do lubelskiego garnizonu Policji przyjęto łącznie już 181 nowych funkcjonariuszy. 

Dzisiejsza uroczystość była też okazją do wręczenia medali oraz nagród z okazji „Święta Służby Cywilnej”. 34 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostało odznaczonych „Medalem za Długoletnią Służbę”, a wręczył go Wicewojewoda Lubelski pan Robert Gmitruczuk  oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Medal ten postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Insp. Paweł Dobrodziej wręczył też akt mianowania na wyższy stopień policyjny. Na stopień komisarza Policji mianowany został Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim – podkom. Szymon Mroczek.
Z kolei 48 pracowników cywilnych lubelskiego garnizonu Policji zostało wyróżnionych z okazji przypadającego w dniu 11 listopada „Święta Służby Cywilnej”. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej podziękował wyróżnionym za dotychczasową pracę, umiejętności, wiedzę i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków.

Źródło: KWP Lublin