Polsko-litewska policyjna współpraca

Data publikacji: 08.11.2016

Z roboczą wizytą gościli w słupskiej Szkole Policji przedstawiciele Szkoły Policji Litewskiej z Mastaičiai niedaleko Kowna. Tematem rozmów była przyszłoroczna współpraca szkoleniowa obu placówek, w tym między innymi kontakty w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Jednym z wymiernych efektów rozmów ma być przyszłoroczna wizyta kilkunastoosobowej grupy litewskich policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w Szkole Policji w Mastaičiai rozpoczynają dopiero swoją policyjną karierę.
W ramach tej wizyty litewscy policjanci uczestniczyć będą w programowych zajęciach wspólnie z ich polskimi kolegami i koleżankami na szkoleniu zawodowym podstawowym. W trakcie pobytu litewscy policjanci będą mogli zapoznać się ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej. Wizyta Litwinów w Słupsku odbywać się będzie w ramach programu „Erasmus+”.

W trakcie rozmów mówiono także o wzajemnej wymianie kadry szkoleniowej i trenerskiej obu Szkół Policji. Wymiany takie mają na celu wymianę dobrych praktyk a także poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.

W trakcie rozmów policjanci obu szkół przedstawili własne oczekiwania i możliwości w zakresie wymiany doświadczeń. Będzie to podstawa do przygotowania wizyt w obu placówkach w ramach podpisanego kilka lat temu porozumienia o współpracy.

Stronę litewska podczas rozmów reprezentował Giedrius Valeika - główny specjalista Wydziału Interwencji Policyjnych oraz Mindaugas Kairys - główny specjalista wydziału Ogólnozawodowego Szkoły Policji Litwy. Ze strony słupskiej Szkoły Policji w rozmowach uczestniczyli: podinsp. Bogdan Jaremczak i podkom. Michał Jaśkowski z Zespołu Wsparcia Dydaktycznego.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku