W Berlinie o 25 latach współpracy

Data publikacji: 04.11.2016

W Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość, zorganizowana przez Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech podinsp. Wiesława Goma, z okazji święta polskiej Policji oraz jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przedstawicielem całej formacji był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak. Współpraca Policji z Niemiec i Polski jest niezwykle istotna. Od wielu już lat funkcjonariusze wymieniają się informacjami. To ścisła współpraca służb kryminalnych i prewencyjnych. Policjanci wzajemnie się szkolą, poznają zasady i struktury organizacyjne. Dzięki temu można wprowadzać rozwiązania, wpływające na poprawę pracy policjantów, a co za tym idzie – bezpieczeństwo obywateli. Na terenach przygranicznych spotkać można polsko-niemieckie patrole.

W strefie Schengen, kiedy brak jest faktycznych granic między państwami, szybka wymiana informacji wpływa na skuteczność funkcjonariuszy. Rolę pośrednika pełni Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Funkcjonariusze kilku służb mogą natychmiast przekazać między sobą niezbędne informacje. Te trafiają do poszczególnych jednostek na terenie całego kraju. Dzięki temu Policja może podjąć szybkie działania.

Na uroczystości w Ambasadzie RP w Berlinie Komendę Główną Policji reprezentował: mł. insp. Łukasz Wiliński – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Przygraniczne Komendy Wojewódzkie Policji reprezentowali: insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz mł. insp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. W uroczystości uczestniczył mł. insp. Tomasz Wieczorek – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciele z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Na zaproszenie Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech do Ambasady RP w Berlinie przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej: z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN, Służby Celnej oraz Policji Federalnej. Obecni byli przedstawiciele najwyższego szczebla kierowniczego Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Na uroczystość przybyli również Oficerowie Łącznikowi z Ukrainy, Rumunii oraz Francji.

Jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiej współpracy był także okazją do zaproszenia funkcjonariuszy Policji z Polski i Niemiec, którzy tę współpracę zapoczątkowali, a obecnie znajdują się na zasłużonej emeryturze.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie, Attachatu Obrony oraz Oficerowie Łącznikowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej.

Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Ambasador Andrzej Przyłębski. Głos w imieniu Komendanta Głównego Policji zabrał insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., następnie głos zabrał podisnp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Niemczech oraz przedstawiciel strony niemieckiej Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgia.

Tylko bliska współpraca i wypracowane zasady pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo obywateli obu państw. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Jarosław Janiak zaznaczył, że: „Dynamiczne zmiany w Europie, rozwój nowych form przestępczości to dla nas, polskiej i niemieckiej Policji, kolejne, ogromne wyzwanie. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się osiągnąć sukces w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom po obu stronach Odry”.

W wystąpieniach, obok życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu, podkreślano bardzo dobry poziom współpracy polskiej i niemieckiej Policji oraz znaczenie wzajemnych polsko-niemieckich kontaktów szczególnie w obszarach przygranicznych. Pan Prezydent Mörke chwalił współpracę z Policją polską; wspomniał o znacznym spadku przestępczości w Brandenburgii. Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie było także okazją do wymiany poglądów i opinii dotyczących bieżących zagrożeń terroryzmem oraz przestępczością transgraniczną.

Uroczystości rocznicowe stanowią dogodną okazję do zacieśniania wzajemnych relacji, są także sposobnością do promowania wizerunku Policji polskiej poza granicami kraju.

(BMWP KGP / KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)