Zakończenie "Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”

Data publikacji: 04.11.2016

Zakończyła się kolejna edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych”. W jej przeprowadzeniu, po raz kolejny, wykładowców z Zakładu Szkoleń Specjalnych wsparli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz szeregu instytucji pozapolicyjnych.

Teoretyczną część szkolenia wypełniły m.in. wykłady prowadzone przez Bartłomieja Getlicha (przedstawiciela Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),  podinsp. Ewę Kartasińską  (biegłego z zakresu badań biologicznych z Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji), Andrzeja Lewandowskiego (Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych), Tadeusza Rysia, Jana Młynarczyka i Andrzeja Gniwka (Przewodniczącego i członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), Krzysztofa Kuropieskę (członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich) oraz Ewelinę Grabowską i Artura Wesołowskiego (reprezentujących Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). Część praktyczna kursu obejmowała symulację oględzin miejsca katastrofy lotniczej z udziałem śmigłowca. W trakcie tych zajęć naszych słuchaczy wspierał Dariusz Frątczak, członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Istotnym novum dla większości z nich było również uzupełnienie klasycznej dokumentacji oględzinowej o użycie skanera 3D, którego możliwości zaprezentowali wykładowcy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz., kpt. Bartłomiej Klepczyński i Ludomir Niewiadomski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację zajęć dydaktycznych i zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu obrazującego ich przebieg.

Źródło: CSP Legionowo