Wizyta przedstawicieli Interpolu w Polsce

Data publikacji: 28.10.2016

Przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji na Europę, Clemens Wechner oraz jeden z jego współpracowników spotkali się z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzejem Szymczykiem. Odwiedziny w Polsce były realizowane w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Peer Evaluation Programme“.

Przedstawiciele Interpolu podziękowali za możliwość wizyty w jednostkach polskiej Policji, wyrażając jednocześnie uznanie, że narzędzia i bazy danych Interpolu – zintegrowane z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji – są efektywnie wykorzystywane przez polskich funkcjonariuszy w codziennej służbie.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji poruszył temat przestępczości międzynarodowej, kładąc szczególny nacisk na większe zaangażowanie i dalszy rozwój współpracy z Interpolem w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Ponadto goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną i zadaniami polskiej Policji, złożyli wizytę w Krajowym Biurze Interpolu, którego zadania pełni Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Otrzymali informacje na temat wykorzystania baz danych Interpolu przez polską Policję i inne podmioty, rozmawiali na temat rozbudowy globalnego systemu komunikacji policyjnej I-24/7, o wprowadzaniu do użytku narzędzia o nazwie MIND/FIND, które pozwala na weryfikację danych o skradzionych lub zagubionych dokumentach podróży, a także o operacjach międzynarodowych, w które zaangażowana jest polska Policja.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP reprezentowali Dyrektor insp. Rafał Batkowski, Zastępca Dyrektora mł. insp. Łukasz Wiliński, Kierownik Sekcji Interpol podinsp. Mateusz Walczak oraz Specjalista z Sekcji Interpol Grzegorz Skorobohaty.

Delegacja z Sekretariatu Generalnego Interpolu złożyła również wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie spotkała się z oficerami kontaktowymi policji do spraw międzynarodowych. Dyskutowano na temat międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych na poziomie wojewódzkim przy wykorzystaniu dostępnych kanałów takich jak Interpol, Europol, SIRENE oraz sieć oficerów łącznikowych polskiej Policji zagranicą. Goście odwiedzili także Sztab KWP Łódź, Komendę Miejską Policji oraz Komisariat I Policji w Łodzi.

Delegacja spotkała się także z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, która mieści się na lotnisku im. Fryderyka Chopina, zapoznając się m.in. z procedurami odprawy granicznej i kontroli pasażerów, z dostępem do krajowych i zagranicznych baz danych, z zasadami współpracy z Krajowym Biurem Interpolu (BMWP KGP), itp.

Wizyta przedstawicieli Sekretariatu Generalnego Interpolu w Polsce odbyła się w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Peer Evaluation Programme“, którego celem jest wprowadzanie w życie we wszystkich państwach członkowskich standardów organizacyjnych i technologicznych, zatwierdzonych przez Zgromadzenie Ogólne Interpol.

Polska Policja jest obecna w międzynarodowych strukturach policyjnych od 1923 roku, kiedy to przedstawiciele Policji uczestniczyli w Wiedniu w kongresie założycielskim Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych. W 1952 roku, na skutek uwarunkowań politycznych strona polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, chociaż formalnie nigdy nie wystąpiła z tej organizacji. Po raz drugi Polska została przyjęta w poczet członków Interpolu w 1990 roku podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego organizacji w Ottawie.

Obecnie Interpol liczy 190 państw członkowskich i jest największą oraz najbardziej znaną na świecie międzynarodową organizacją policyjną.

(BMWP KGP / ms)