Podziękowania Dyrektora Europolu dla Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 27.10.2016

Dyrektor Europolu, pan Rob Wainwright w liście do Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosława Szymczyka, podziękował za jego udział w Europejskiej Konwencji Szefów Policji w Hadze.

Władze Europlu wyraziły swoją szczególną wdzięczność za wystąpienie szefa polskiej Policji w panelu dyskusyjnym na temat wyzwań, jakie stoją przed organami ścigania w dobie transformacji cyfrowej i nowych technologii informatycznych.

Komendant Główny Policji omówił główne zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych: oszustwa internetowe, handel narkotykami i bronią oraz kontakty grup terrorystycznych w sieci Internet, fałszywe alarmy bombowe, które prowadzą do paraliżu urzędów państwowych, szpitali, itp.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że zapobieganie i walka z cyberprzestępczością to jeden z priorytetów działań policyjnych w Polsce. Przypomniał, że w każdej Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcjonują kilkunastoosobowe grupy do walki z tego rodzaju przestępczością, a w Komendzie Głównej Policji w Warszawie w końcowej fazie tworzenia jest Biuro do Walki z Cyberprzestępczością.

Szef polskiej Policji podczas wizyty w Hadze spotkał się z Dyrektorem Europolu oraz Dyrektorem Generalnym Brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), panią Lynne Owens, a także z przedstawicielami Policji oraz innych organów ścigania z Norwegii, Węgier, Islandii i Mołdawii. Brał również udział w konferencji prasowej.

Ponad 400 szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania oraz ekspertów akademickich ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw spotkało się w połowie września tego roku w siedzibie głównej Europolu w Hadze podczas kolejnej, szóstej edycji, Europejskiej Konwencji Szefów Policji.

W spotkaniu brali także udział przedstawiciele Interpolu oraz najważniejszych instytucji Unii Europejskiej takich, jak Parlament Europejski.

Wskazuje to na rosnącą rolę i znaczenie Europejskiej Konwencji Szefów Policji, jako głównego forum dyskusyjnego, gdzie dochodzi do wymiany informacji, opinii i doświadczeń między szefami policji i innych organów ścigania z Europy i pozostałych części świata na temat zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju przestępczości międzynarodowej oraz terroryzmu. Polska Policja aktywnie uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach.

(BMWP KGP / mw)

Pliki do pobrania