Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w CSP

Data publikacji: 27.10.2016

Wczoraj Centrum Szkolenia Policji odwiedziło 6 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. To kolejna z wielu wizyt zagranicznych, podczas której mogliśmy podzielić się doświadczeniami w obszarze szkolnictwa policyjnego.

Głównym jej celem było przekazanie dobrych praktyk i rozwiązań funkcjonujących w polskim szkolnictwie policyjnym. W zainteresowaniu delegacji pozostawały szkolenia z zakresu taktyki i technik interwencji, a w szczególności przygotowywanie szkoleń strzeleckich. Przedstawiciele gruzińskiego MSW poznali, zmieszczone w programach nauczania, rozwiązania dydaktyczne związane z tym obszarem. Następnie z ogromną uwagą obejrzeli nowoczesny kompleks strzelnic i obiekty sportowe CSP.

Z delegacją spotkali się: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów nadkom. Zbigniew Okulski oraz przedstawiciele Zakładu Interwencji Policyjnych i Wydziału Prezydialnego.

Źródło: CSP w Legionowie