Śląscy policjanci na Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony

Data publikacji: 27.10.2016

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyło się w VIII Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka, na które zjechali się pasjonaci sztuk walki z różnych formacji mundurowych. W seminarium tradycyjnie uczestniczyli zagraniczni goście z Francji. Na tym wyjątkowym szkoleniu nie zabrakło również śląskich policjantów.

W dniach od 17 do 20 października do Kul przyjechali pasjonaci sztuk walki z różnych formacji mundurowych, w tym. funkcjonariusze służby więziennej, policjanci oraz żołnierze służb specjalnych. Tradycyjnie w seminarium uczestniczyli przedstawiciele francuskiej administracji penitencjarnej. Spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej najliczniejsze grono tworzyli członkowie Grup Interwencyjnych, działających przy Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. W tym wyjątkowym szkoleniu wzięli także udział śląscy policjanci: z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. W ramach zajęć prowadzony na seminarium, mundurowi doskonalili swoje umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania interwencji w pomieszczeniach, technikach negocjacyjnych oraz ratownictwie taktycznym. Spotkanie w Kulach poza doskonaleniem własnych umiejętności, stanowiło okazję do wymiany swoich doświadczenia i uwagi.

(Zamieszczone zdjęcia zostały wykonane i udostępnione przez funkcjonariuszy OSSW Kule)

Źródło: KWP Katowice