Szkolenie wysokościowe dla funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych z wykorzystaniem śmigłowca MI-8

Data publikacji: 26.10.2016

40 funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się w Radawcu. Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na praktyczne doskonale umiejętności działań taktyczno – wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca MI-8.

Takie umiejętności wykorzystywane są później zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas akcji ratowniczych.

Do jej głównych zadań policyjnych antyterrorystów należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą w działaniach  realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród lubelskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści, funkcjonariusze  posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Wszyscy lubelscy antyterroryści mają za sobą kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policjanci muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Często wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych.

Lubelscy policjanci, kolejny raz byli organizatorami szkolenia taktyczno – wysokościowego, które odbyło się w miniony poniedziałek i wtorek w Radawcu. Podczas ćwiczeń  wykorzystywany był  śmigłowiec policyjny MI-8. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z pododdziałów antyterrorystycznych z Lublina i Białegostoku,  funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału  Straży Granicznej z Chełma, a także grupa wysokościowa z Państwowej Straży Pożarnej z Lublina.

Celem takich szkoleń jest doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca oraz wypracowanie algorytmów postępowania. Antyterroryści ćwiczyli m.in. zjazd ze śmigłowca na linach osobistych i pokładowych w terenie przygodnym, gdzie istnieje potrzeba desantowania większej liczby funkcjonariuszy, a także zjazd na ograniczoną przestrzeń np. platformę czy stojący pojazd. Tego typu umiejętności wykorzystywane są zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas działań ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną.

Źródło: KWP Lublin