O bezpieczeństwie podczas imprez sportowych

Data publikacji: 26.10.2016

Wczoraj Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z kadrą kierowniczą polskiej Policji uczestniczyli w XVI Konferencji pod hasłem „Bezpieczny stadion”, która miała miejsce w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Podejmowano przede wszystkim tematy dotyczące bezpieczeństwa obiektów sportowych.

Spotkanie było kontynuacją prowadzonych od 2001 roku w Targach Kielce debat dedykowanych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu podczas imprez sportowych. Co roku udział w nich biorą przedstawiciele świata sportu, klubów piłkarskich oraz instytucji odpowiedzialnych za zabezpieczanie tego typu imprez. Nie inaczej było i w tym roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji wraz z Komendantami Wojewódzkimi oraz Stołecznym Policji, a także Komendantami Szkół Policji. W konferencji wziął udział również Prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Na początku podsumowano współpracę podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Turnieju UEFA EURO 2016 we Francji. Insp. Dariusz Dymiński - Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, mówił o ciężkiej i wytężonej pracy polskich funkcjonariuszy, którzy w tych dniach odpowiedzialni byli m.in. za rozpoznanie zagrożeń, współpracę z policją francuską oraz kibicami. Również ze strony PZPN, dr Dariusz Łapiński - Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami i dr Marcin Sabat z Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury przedstawiali podejmowane przez nich działania w trakcie turnieju.

Podczas konferencji nie zabrakło także omówienia stanu przygotowań do organizowanych w przyszłym roku w Polsce, w 6 miastach, w tym również w Kielcach Turnieju Euro U21, przez Dyrektora tego przedsięwzięcia, a jednocześnie Dyrektora Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN Marka Dolińskiego.

Kolejno odbył się panel dyskusyjny, podczas którego wszyscy swoją uwagę skupili na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem na stadionach. Zebrani na konferencji w sposób interaktywny mogli zaangażować się w dyskusję, tj. poprzez odpowiedzi na zadawane pytania, które następnie były omawiane przez ekspertów. W tym roku w gronie fachowców był Komendant Główny Policji, który podkreślał, że dla policjantów mecz nie trwa 90 minut ale zaczyna i kończy się zdecydowanie później. Odnosząc się do podejmowanych tematów mówił m.in., iż nie możemy bagatelizować zdarzających się incydentów podczas imprez sportowych i musimy podejmować działania, aby je eliminować. Zaznaczył również bardzo dobrą współpracę pomiędzy uczestnikami dzisiejszego spotkania, a także zintegrowane podejście i wspólne ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, co jest efektem m.in. odbywających się w Kielcach konferencji.

W tej części spotkania nadinsp. dr Jarosław Szymczyk odebrał z rąk Prezesa Zbigniewa Bońka podziękowania za wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich.

Konferencji „Bezpieczny Stadion” towarzyszyła Gala Fair Play, podczas której wręczono statuetki za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, Komend Wojewódzkich Policji w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Komendy Stołecznej Policji. Wśród nagrodzonych znalazły się także Komendy Miejskie Policji w Bielsku – Białej, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Suwałkach, Sosnowcu, Rybniku, Tychach i Tarnobrzegu, a także Komendy Powiatowe Policji w Łęcznej, Mielcu oraz Puławach.

Wszyscy nagrodzeni wyróżnienia otrzymali z rąk Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa PZPN.

Źródło: KWP Kielce