„Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka"

Data publikacji: 25.10.2016

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. insp. Tomasz Pawlak w miniony czwartek zainaugurowali wojewódzki projekt pn. „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

20 października w Zespole Szkół w Sztutowie odbyła się wojewódzka inauguracja projektu „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”. Realizując zadania wynikające z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Starosta Nowodworski przy współpracy Policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim przedstawili założenia projektu pn. „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”. Inicjatywa ta wpisuje się w cel szczegółowy – „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, w ramach którego zawiera się współpraca terenowa społeczności lokalnych z dzielnicowym w zakresie programu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”.

Profilaktyka społeczna od wielu lat wpływa na podniesienie świadomości dzieci, jak również wdraża szereg różnorodnych, bogatych w treści programów profilaktycznych. Ideą projektu jest dążenie do wychowania młodego pokolenia wolnego od zagrożeń i umiejącego im się przeciwstawić. Policja chce nauczyć dzieci odpowiedzialności za własne czyny oraz rozpoznawania i przewidywania zagrożeń. Dzielnicowy to specyficzny rodzaj służby w Policji, który w bardzo dużym stopniu wpływa na to, jak odbierana jest Policja nie tylko przez dorosłych członków społeczeństwa, ale i dzieci.

Jego praca to również edukacja, dlatego chętnie chodzi do szkół, by rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach i uczyć jak ich unikać. Obecnie na terenie województwa pomorskiego jest 391 etatów dzielnicowych, którzy służą pomocą i dbają o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy, jako tzw. policjanci „pierwszego kontaktu”.

W trakcie spotkań z dziećmi, dzielnicowi będą opowiadać o specyfice swojej służby a uczniowie po przeprowadzonych prelekcjach wykonają prace rysunkowe tematycznie nawiązujące do spotkania, pod hasłem przewodnim „Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”.

W trakcie inauguracji projektu na terenie Zespołu Szkół w Sztutowie przygotowano mnóstwo atrakcji dla uczestników: pokaz sprzętu policyjnego, stoisko prewencyjne, pokaz ratownictwa medycznego, pokaz „cięcia wraku pojazdu”, pokaz posłuszeństwa psa służbowego, gry edukacyjne dla najmłodszych oraz udział maskotki pomorskiej policji – słonia POPO.

W uroczystości wzięli udział goście specjalni - policjanci niemieckiej Prewencji Policyjnej Urzędu Kryminalnego Meklemburgii – Pomorza Przedniego, niespodzianką dla uczniów był udział maskotki policji niemieckiej – mewy KLARY.

Źródło: KWP Gdańsk