Działania Europolu wymierzone w przestępczość zorganizowaną

Data publikacji: 21.10.2016

W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone ogólnoeuropejskie działania w ramach operacji o kryptonimie Ciconia Alba, która stanowi jeden z najważniejszych w br. akordów wspólnej polityki bezpieczeństwa UE, realizowanej w ramach projektu EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) . W operacji udział wzięły 52 kraje (w tym wszystkie państwa członkowskie UE) oraz 4 organizacje międzynarodowe, w tym m.in. Europejski Urząd Policji Europol, który pełnił rolę centrum koordynacyjnego całej operacji.

Wysiłki uczestników operacji skupiły się na zwalczaniu zorganizowanych, międzynarodowych grup przestępczych, zaangażowanych w takie obszary przestępczości jak: handel ludźmi, przestępczość narkotykowa (nielegalny obrót kokainą, heroiną oraz narkotykami syntetycznymi), cyberprzestępczość (oszustwa z wykorzystaniem kart płatniczych) oraz nielegalna imigracja.

W trakcie operacji, w siedzibie Europolu w Hadze zostało uruchomione centrum operacyjne, zapewniające całodobową wymianę informacji pomiędzy uczestnikami operacji. W centrum operacyjnym skupieni byli zarówno eksperci Europolu, jak również oficerowie łącznikowi i przedstawiciele państw członkowskich UE, krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych Dodatkowo Europol delegował również 16 ekspertów, którzy wspierali organy ścigania na miejscu, w wybranych lokalizacjach.

Funkcjonariusze organów ścigania państw uczestniczących w operacji dokonali szeregu kontroli miejsc i obiektów, potencjalnie związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi i nielegalną imigracją (m.in. prywatne lokale mieszkalne, porty lotnicze, centra migracyjne, a także prywatne lokale mieszkalne, centra masażu  i agencje towarzyskie). W wyniku tych działań potwierdzono dominującą rolę sieci przemytu ludzi prowadzących z Afryki (Nigeria), Azji i Europy Wschodniej do krajów UE. Istotnym elementem operacji były również działania podjęte przeciwko przestępczości narkotykowej, a w szczególności przemytowi kokainy, heroiny i narkotyków syntetycznych.

Globalnie przeprowadzone działania doprowadziły do zatrzymania 314 osób, w tym 193 podejrzewanych o cyberprzestępczość, 72 zaangażowanych w handel ludźmi, 31 podejrzewanych o udział w organizowaniu nielegalnej imigracji oraz 18 osób zatrzymanych w związku z przemytem środków odurzających. Dodatkowo zabezpieczono także 2.38 tony kokainy oraz 181 550 EURO, zidentyfikowano 529 ofiar handlu ludźmi oraz 745 imigrantów, a także dokonano kontroli 541 423 obiektów (osób i pojazdów). Ponadto uzyskane w trakcie operacji informacje pozwoliły na zainicjowanie 449 nowych postępowań.

W ramach operacji Ciconia Alba przeprowadzono również podoperację „Global Airport Action Day”, skierowaną przeciwko zjawisku zakupu biletów lotniczych z wykorzystaniem skradzionych bądź podrobionych kart płatniczych. W podoperacji, prowadzonej na terenie 189 portów lotniczych, udział wzięły organy ścigania z 43 państw (w tym m.in. z Polski). Ponadto w działania zaangażowano 75 linii lotniczych oraz 8 agencji podróży. W rezultacie zatrzymano 193 osoby.

Należy jednocześnie podkreślić, że przeprowadzone w ubiegłym tygodniu działania były kolejną edycją operacji Ciconia Alba, realizowanej od początku br. Operacja ta jest jednocześnie trzecią już odsłoną działań organizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE na lata 2013 – 2017. W roku 2014r. działania prowadzono w ramach operacji Archimedes, natomiast w roku 2015 była to operacja Blue Amber.

W operacji aktywny udział wzięła również Polska, reprezentowana przez m.in. przez Policję, Straż Graniczną i Służbę Celną. W obszarze przestępczości narkotykowej dokonano kontroli 22 385 obiektów (w tym m.in. osoby, pojazdy, lokale mieszkalne, placówki gospodarcze). W trakcie prowadzonych działań 89 osób oraz zabezpieczono środki odurzające, w tym szereg tzw. nowych substancji psychoaktywnych. Ponadto uzyskane informacje pozwoliły na zainicjowanie 66 nowych postępowań.

Polskie organy ścigania wzięły również aktywny udział w podoperacji Global Airport Action Day. Działania prowadzono  na terenie największych polskich portów lotniczych.

Wspólna operacja JAD w ramach działań Europolu skierowana była także na zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, w tym seksualnego wykorzystania dzieci w Polsce. Przeprowadzono ją w dniach 12 – 13 października 2016 r. W ramach operacji skontrolowano miejsca, gdzie jak wynikało z rozpoznania, może dochodzić do wykorzystywania seksualnego ofiar handlu ludźmi. Skontrolowano ponad 9 500 miejsc, w tym szereg agencji towarzyskich i tzw. domówek, klubów nocnych oraz miejsc uprawiania przydrożnej prostytucji wraz z przyległymi do nich parkingami, stacjami benzynowymi i kompleksami leśnymi. W związku z dużą liczbą zaplanowanych kontroli działania policjantów aktywnie wsparli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz innych służb m.in. Straży Leśnej, Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych czy Żandarmerii Wojskowej.

W wyniku działań ujawniono 33 potencjalne ofiary handlu ludźmi. Pośród nich 21 osób stanowili obywatele Polscy, 8 obywatelki Bułgarii i 4 obywatelki Ukrainy. Łącznie zatrzymano 53 osoby, w większości obywateli Polski. 5 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty handlu ludźmi, 10 kolejnych czerpania korzyści z cudzego nierządu, a 1 obcowania płciowego z małoletnim. 14 osób zatrzymanych zostało w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich innych przestępstw, w tym przeciwko mieniu lub posiadania środków odurzających. 19 obywateli państw trzecich zatrzymano, a następnie wydalono z kraju w związku z pobytem niezgodnym z zadeklarowanym. W ramach działań ujawniono i zatrzymano również 4 osoby poszukiwane listami gończymi. Szerzej na ten temat można przeczytać tutaj.

Europol / dm