Kurs doskonalący dla oficerów łącznikowych

Data publikacji: 20.10.2016

W dniach 17 - 21 października w ośrodku CUL „Jawor” w Polańczyku, Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zorganizował  coroczny kurs doskonalący dla oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu, którzy na co dzień pełnią służbę poza granicami kraju.

Szkoleniu przewodniczył insp. Rafał Batkowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Szkolenie było także okazją do spotkania oficerów łącznikowych z Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzejem Szymczykiem oraz komendantami wojewódzkimi Policji.

W szkoleniu uczestniczą m.in. mł. insp. Monika Sokołowska – radca Ambasady RP w Londynie, podinsp. Kinga Badeńska – radca Ambasady RP w Moskwie, mł. insp. Tomasz Bielecki – radca Ambasady RP w Kijowie, mł. insp. Ireneusz Sieńko – radca Ambasady RP w Ankarze, mł. insp. Marcin Chruściel – radca Ambasady RP w Mińsku, mł. insp. Dariusz Stachowiak – radca Ambasady RP w Paryżu, podinsp. Wiesław Gom – radca Ambasady RP w Berlinie, insp. Paweł Olczak – Polski Doradca Policyjny, który realizuje zadania na rzecz polskiej Policji w Norwegii oraz podinsp. Bogdan Dominiczak – Kierownik Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu.

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Celnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciele kadry kierowniczej komórek organizacyjnych KGP wystąpili w charakterze prelegentów.

Szkolenie doskonalące stanowi okazję do omówienia bieżących zagadnień dotyczących zadań realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, a także określenie optymalnych platform współpracy oficerów łącznikowych z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i pospolitej.

Ważnym elementem spotkań tego typu jest wymiana doświadczeń oficerów łącznikowych, wynikających m. in. ze specyfiki, a także sposobu zorganizowania służb i instytucji tzw. porządku publicznego w kraju pełnienia misji. Obserwacje poczynione podczas pobytu za granicą stanowią cenny materiał merytoryczny, który może być wykorzystywany przy określaniu strategii działania w  zwalczaniu przestępczości.

Celem tegorocznego szkolenia jest m. in. wieloaspektowe omówienie kwestii dotyczących zwalczania przestępczości, w tym szczególnie działań o znaczeniu strategicznym i międzynarodowym podejmowanych przez Policję, Straż Graniczną i Służbę Celną. Zakres merytoryczny szkolenia obejmie ponadto aspekty współpracy międzynarodowej Prokuratury Krajowej, zagrożenie terroryzmem w Polsce i na świecie, a także działania podejmowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w związku z identyfikowanymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski oraz obywateli RP poza granicami kraju.

Dodatkowo, wspólnie z przedstawicielami resortu spraw zagranicznych, omówione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania stanowisk oficerów łącznikowych Policji w strukturach polskich placówek dyplomatycznych, w świetle porozumienia między MSWiA a MSZ w sprawie oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej.

Źródło: BMWP KGP