Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku na kongresie ratowniczym

Data publikacji: 19.10.2016

Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji wzięli udział w IV Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych. Kongres odbył się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W sesji wykładowej podkom. Michał Kurdziel zaprezentował wystąpienie dotyczące wpływu nowej edycji kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród policjantów na ich zdolność wspierania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) podczas zdarzeń medycznych. Podczas wykładu nasz reprezentant omówił główne założenia recertyfikacji policyjnych ratowników, poziom ich umiejętności oraz możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności podczas akcji ratowniczych. Na koniec zaprezentowano również krótki film dotyczący szkolenia ratowniczego w ramach programu EUPST II.

W części warsztatowej znalazły się natomiast takie zagadnienia, jak między innymi: komunikacja kliniczna; ultrasonografia w nagłym zatrzymaniu krążenia, Defense System For Medic - DS4MED; warsztaty „oddechowe” z konikopunkcji i torakopunkcji; warsztaty TRIAGE oraz metody tamowania masywnych krwotoków.

Dzięki wsparciu Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila w tym przedsięwzięciu mogli uczestniczyć wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego – podinsp. Henryk Dudziński, nadkom. Sylwia Roda i podkom. Michał Kurdziel. Udział w konferencji pozwolił rozszerzyć wiedzę w zakresie najnowszych wytycznych postępowania w zakresie pierwszej pomocy oraz wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Podczas prezentacji prelegenci wyjaśniali wątpliwości dotyczące procedur ratowniczych jak również optymalnego wykorzystania nowoczesnego sprzętu stosowanego w ratownictwie medycznym.

W ramach kongresu odbył się Klub Małego Ratownika - przedsięwzięcie realizowane dla dzieci. Najmłodsi dzięki zabawie i eksperymentom, zdobywali wiedzę na temat wybranych zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka. Nauczyli się również, jak efektywnie wzywać pomoc oraz jak bezpiecznie i skutecznie reagować w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Przed budynkiem kongresowym miała natomiast miejsce wystawa zabytkowych pojazdów służących w działaniach ratowniczych w Polsce. Dla uczestników było to swoiste wspomnienie dawanych czasów i początku kariery ratowniczej. W trakcie trwania Kongresu odbył się również konkurs fotograficzny na najlepsze selfie związane z tegorocznym Kongresem. Konkurs ten wygrali właśnie wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zdjęciem pt. ,,Reanimacja w Nysce”.

Tegoroczny Kongres był wielkim wydarzeniem dla osób związanych z ratownictwem medycznym, medycyną ratunkową. Skupił nie tylko cywilne służby ratownicze, ale również podległe Ministerstwu Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku