"Masz prawo do mediacji"

Data publikacji: 17.10.2016

Jak co roku w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku przypada on 20 października. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są konferencje, seminaria, szkolenia i dyżury mediatorów. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się, czym jest mediacja oraz jak można za jej pomocą rozwiązywać spory.

W dniach 17 -21 października na terenie całego kraju organizowane będą spotkania informujące o tym sposobie rozwiązywania konfliktów i sporów. Poniżej znajdziecie Państwo kilka odpowiedzi na pytania związane z mediacją oraz wykaz dyżurów specjalistów.

Czym jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Cel mediacji?

Celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody, czyli sprawiedliwość naprawcza. Jej zadaniem więc jest materialne lub moralne zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. Daje to możliwość ustalenia satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, zminimalizowania napięcia towarzyszącemu spotkaniu ze sprawcą dopiero na sali sądowej. Mediacja daje również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania np. Dlaczego to ja zostałem ofiarą przestępstwa lub jakie były motywy jego popełnienia?

Jakie są korzyści płynące z mediacji?

Korzyści z wybrania mediacji, a nie tradycyjnej drogi sądowej to: szybkość postępowania, niskie koszty, poufność procesu, autonomiczność, satysfakcja dla obu stron konfliktu oraz minimalizacja strat emocjonalnych.

Do kogo kierowany jest dyżur mediatora?

Dyżur mediatora skierowany jest szczególnie do osób zarówno poszkodowanych przestępstwem, jak i jego sprawcy oraz osób będących w konflikcie z inną osobą niezależnie od jego podłoża. Mediator udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat wymiernych korzyści płynących z udziału w mediacji przez każdą ze stron konfliktu.
 
Przyjdź i dowiedz się więcej, skorzystaj ze spotkania z mediatorem i sprawdź, co można zrobić w Twojej sprawie!!!

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

Szczegóły obchodów Tygodnia Mediacji, w tym listę dyżurów, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: KWP Olsztyn