Projekt budżetu Policji na 2010 rok

Data publikacji: 25.11.2009

7,8% więcej na budżet podstawowy Policji, 10,5% więcej na wydatki rzeczowe – te pozytywne informacje wynikają z opublikowanego planu budżetu państwa na 2010 rok. Dodatkowo budżet naszej instytucji nadal korzystać będzie ze środków programu modernizacji Policji (352 mln zł) i środków unijnych (40 mln zł).

Do Sejmu RP wpłynął już rządowy projekt budżetu państwa na 2010 rok, w którym określono także projekt budżetu polskiej Policji. Opracowano go na podstawie planów finansowych dochodów i wydatków w następnym roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami budżet Policji na 2010 rok składa się trzech głównych elementów: budżetu podstawowego, budżetu Programu Modernizacji Policji i budżetu środków unijnych.

Na budżet podstawowy w 2010 roku zaplanowano 7 mld 495 mln zł, czyli o 7,8% więcej aniżeli w bieżącym roku (w 2009 r. - 6 mld 951 mln zł). Początkowo kwota planowanego budżetu podstawowego była niższa o 137 mln zł, jednak dzięki staraniom komendanta głównego Policji zwiększono ją tak, by dofinansować koszty utrzymania policyjnych systemów teleinformatycznych, koszty postępowań przygotowawczych, utrzymania obiektów policyjnych i opłat składek do organizacji międzynarodowych. Z tych pieniędzy zwiększony zostanie również fundusz operacyjny.

Struktura budżetu podstawowego Policji obejmuje przede wszystkim płace i pochodne, które stanowią 85% budżetu, wydatki rzeczowe (11% budżetu) oraz pozostałe wydatki na świadczenia i wydatki majątkowe.

Na płace i pochodne w projekcie budżetu na 2010 rok przeznaczono 6 mld 344 mln zł, czyli o 7,9% więcej aniżeli w bieżącym roku (2009 rok - 5 mld 876 mln zł). O 10,5% wyższe będzie dofinansowanie na wydatki rzeczowe. W 2009 roku było to 751 mln zł, zaś w 2010 będzie 829 mln zł.

Jeżeli chodzi o budżet Programu Modernizacji Policji, trzeba zaznaczyć, że środki z tego tytułu, które początkowo miały być wypłacone 2009 roku (1mld 349 mln zł) – bo to wtedy miał zakończyć się program modernizacji, zostały przesunięte na lata 2009-2011. Zatem na 2010 rok polska Policja ma zaplanowane wydatkowanie 352 ml zł z tego tytułu.

Rok 2010 to kolejny rok pozyskania także przez nas środków unijnych. 40 mln zł otrzyma komenda główna i komendy wojewódzkie Policji w ramach dofinansowania lub współfinansowania programów unijnych.

* * * * *

Wywiad z zastępcą komendanta głównego Policji insp. Andrzejem Trelą

Jest już projekt budżetu Policji na przyszły rok. Jak Pan go ocenia?

insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki: Z pewnością jest to budżet lepszy aniżeli tegoroczny, jednak cały czas jest to budżet trudny, wymagający od nas kontynuowania procesu racjonalizacji kosztów i w niektórych obszarach samoograniczenia. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że jest to efekt kryzysu, skutkującego mniejszymi wpływami do budżetu państwa. W tym roku dużym problemem było wejście w nowy rok z zobowiązaniami z roku poprzedniego. W sferze wydatków rzeczowych było to 79 mln zł. Teraz robimy wszystko – mówię tu o kierownictwie polskiej Policji - by nie dopuścić do sytuacji wejścia w rok 2010 ze zobowiązaniami roku 2009.

W projekcie zapisano, że na płace w 2010 roku przewidziano więcej o prawie 8%, czy to oznacza, że to są pieniądze na podwyżki?

Niestety nie. Z projektu budżetu, rzeczywiście wynika, że na płace i pochodne na 2010 rok przeznaczono o 7,9% więcej aniżeli w bieżącym roku Nie oznacza to jednak, że o tyle wzrosną uposażenia funkcjonariuszy lub wynagrodzenia pracowników. W limicie na wydatki osobowe uwzględnione zostały tegoroczne podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników. Chodzi tu o 367 mln zł, które w tym roku wypłaciliśmy na podwyżki uposażenia w ramach programu modernizacji Policji, zaś w roku 2010 wchodzą już one jako uposażenie funkcjonariuszy do budżetu podstawowego. Do tego należy dodać 96 mln zł z tytułu uwolnienia 2000 wakatów. Razem daje to właśnie te 7,9% więcej.

A co z tzw. rzeczówką?

Porównując rok 2010 do bieżącego, na rzeczówką mamy w projekcie budżetu o 10,5% więcej. Zatem może być to rok nieznacznie lepszy aniżeli obecny. Ważne jest jednak dla mnie - i to podkreślam szczególnie - by nie wejść w nowy rok ze zobowiązaniami finansowymi. W tegorocznym budżecie mieliśmy jedynie 751 mln zł. Od tej kwoty trzeba było odjąć zobowiązania z poprzedniego roku w wysokości około 79 mln, będące efektem znacznie zmniejszonego zasilenia budżetowego w grudniu. Zatem realnie była to kwota nieco ponad 670 mln zł na cały rok. Na 2010 rok mamy 829 mln zł i dużą szansę na wejście w nowy rok bez zobowiązań (oczywiście przy zasileniach budżetowych na zaplanowanym poziomie). To pozwoli nam na zachowanie pełnej płynności, także w wypłacie świadczeń dla policjantów.