Szkolenia antyterrorystyczne dla nauczycieli

Data publikacji: 05.10.2016

Szkolenia dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym prowadzone są od roku w ramach Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Z uwagi na duże zainteresowanie realizację przedsięwzięcia przedłużono do 31 grudnia 2016 roku.

Podejmując działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także realizując przedsięwzięcia z zakresu prewencji kryminalnej, Policja włącza się w realizację wielu programów rządowych. Przykładem jest Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019, którego gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program przygotowany został we współpracy ze służbami oraz organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Policji wyznaczono m.in. zadanie dotyczące zorganizowania szkoleń dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

Od września 2015 roku do końca lipca 2016 roku w szkoleniach wzięło udział około 40.000 pracowników z prawie 14.000 placówek oświatowych. W bezpośrednią realizację spotkań zaangażowanych zostało blisko 700 policjantów.

Dotychczasowe szkolenia miały charakter kaskadowy. Każdorazowo do udziału w przedsięwzięciu zapraszany był dyrektor i dwóch przedstawicieli szkoły, którzy następnie mieli możliwość przekazania nabytej wiedzy podczas szkolenia wewnątrz placówki.

Dla ułatwienia oraz wystandaryzowania tego procesu przedstawicielom placówek oświatowych przekazywane były podczas szkoleń pakiety edukacyjne. Na pakiet składały się: płyta DVD z filmem pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły” wraz z komentarzem oraz broszurą, jak również poradniki: „Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego” przeznaczone dla Administratorów i Mieszkańców.

Z uwagi na zdarzenia o charakterze terrorystycznym w Europie oraz idący za tym wzrost poczucia zagrożenia, od września 2016 roku zmodyfikowano formułę prowadzenia szkoleń. Obecnie policjanci występują do organów prowadzących szkoły lub placówki oświatowe z propozycją realizacji szkolenia na terenie szkoły i zapraszają do udziału w przedsięwzięciu wszystkich pracowników danej placówki, co w efekcie pozwoli na kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

Źródło: Biuro Prewencji KGP / mw