"Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy"- seminarium podsumowujące projekt

Data publikacji: 05.10.2016

Wczoraj odbyło się seminarium podsumowujące projekt " Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla Policji". Kilkunastu funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu uczestniczyło w szkoleniach zorganizowanych przez policjantów z Niemiec i Rumunii. Tam ćwiczyli m.in. praktyczne umiejętności z zakresu techniki kierowania pojazdem i taktyki bezpiecznej jazdy. Podczas zorganizowanego dziś seminarium z udziałem zagranicznych ekspertów uczestnicy podsumowali efekty szkolenia.

“Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla policji” to  nazwa projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS.  Informację o dofinansowaniu projektu Komenda Miejska Policji w Lublinie otrzymała w maju 2015 r. Wartość projektu to kwota 12 960 EUR.

Udział w projekcie wzięło 12 funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu: instruktorzy, policjanci nadzorujący doskonalenie zawodowe, funkcjonariusze zajmujący się tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także kadra kierownicza.  Celem projektu była wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie metodyki szkolenia zawodowego  na poziomie krajowym i europejskim.

Projekt zrealizowany został w kwietniu i maju b.r. Delegacja lubelskiej Policji uczestniczyła w wizycie studyjnej w  Rumunii. Gospodarzem  był Okręgowy Inspektorat Policji Rumuńskiej w Cluj-Napoce. Podczas kilkudniowej  wizyty funkcjonariusze poznali system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów rumuńskich oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie techniki kierowania pojazdem,  taktyki bezpiecznej jazdy, metodyki i dydaktyki nauczania. Nasi stróże prawa na placu manewrowym ćwiczyli m.in. hamowanie kontrolowane i awaryjne, omijanie przeszkód, slalom, czy zatrzymanie przed przeszkodą.

Z kolei podczas wizyty w Berlinie policjanci  ćwiczyli  umiejętności poruszania się z kolumną pojazdów uprzywilejowanych, jazdy przy zabezpieczaniu osób chronionych – VIP, gwałtownego hamowania na różnych nawierzchniach, czy  jazdy na trolejach.  Policjanci mieli okazję przećwiczyć te umiejętności również  na torze sztucznie nawodnionym.

Wczoraj odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu. Udział wzięli w nim lubelscy policjanci, funkcjonariusze z komend wojewódzkich w Białymstoku i zs. w Radomiu, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, Straż Miejska w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Oddział lubelski Żandarmerii Wojskowej,  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Policji z krajów przyjmujących: Okręgowego Inspektoratu Policji rumuńskiej w Cluj Napoce (Rumunia) oraz z Prezydium Policji niemieckiej w Berlinie. Komendę Główną Policji reprezentował z kolei insp. Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc podsumował realizację projektu i podziękował jego uczestnikom. Dzięki tym owocnym szkoleniom policjanci będą mieli możliwość przekazania cennych doświadczeń innym funkcjonariuszom podczas szkoleń kaskadowych.

Źródło: KWP Lublin