Podsumowanie zabezpieczenia zgromadzeń o tematyce aborcyjnej

Data publikacji: 04.10.2016

Wczoraj na terenie kraju odbyły się 143 zgromadzenia publiczne o tematyce aborcyjnej (zarówno popierające zmiany ustawy jak i przeciwko tym zmianom), w których uczestniczyło ponad 98 tys. osób. Największe z nich to zgromadzenia we Wrocławiu - ok 20 tys. uczestników i w Warszawie - ok. 17 tys.

Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich zgromadzonych, kierowali ruchem oraz udzielali pomocy. Wykonali swoje zadania profesjonalnie, gdyż przy takiej ilości zgromadzeń doszło jedynie do 7 incydentów na terenie kraju, a tylko w jednym przypadku miały one charakter zbiorowego zakłócenia porządku.

Niestety – o godz. 18:00 już po zakończeniu spokojnego zgromadzenia na Placu Mickiewicza w Poznaniu, część osób spontanicznie przeszła na ul. Św. Marcin. Tam grupa kilkunastu osób zaatakowała pilnujących porządku policjantów. Osoby te nie zostały niczym sprowokowane, a mimo to w stronę stojących funkcjonariuszy rzucono kamienie, butelki, petardy i race.

Atakujący policjantów musieli być do tego przygotowani – mieli założone kominiarki oraz gotowe do odpalenia środki pirotechniczne. 5 z zaatakowanych policjantów odniosło obrażenia, są to urazy twarzy, poparzenia karku, klatki piersiowej oraz ogólne potłuczenia. Konieczne było udzielenie im pomocy w szpitalu.

W celu przywrócenia porządku, ale także działając w obronie życia i zdrowia, policjanci zmuszeni zostali do natychmiastowej reakcji – stanowcze działania pozwoliły przywrócić porządek, a także zatrzymać najagresywniejsze osoby (2 mężczyzn i kobietę).

Należy podkreślić, że żadna postronna osoba nie została poszkodowana a jedyni ranni to policjanci, których zaatakowano. Dzięki działaniom policjantów już po kilkunastu minutach w Poznaniu było spokojnie, nie doszło eskalacji zamieszek.

(KGP / ms)