Mistrzostwa Policji w Judo - zaproszenie

Data publikacji: 04.10.2016

28 października w Centrum Szkolenia Policji odbędą się Mistrzostwa Policji w Judo. Zapraszamy zawodników reprezentujących zarówno jednostki Policji, jak i pozapolicyjne służby mundurowe.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

MISTRZOSTWA POLICJI W JUDO

 

 

ORGANIZATORZY

  • Centrum Szkolenia Policji
  • Legionowskie Towarzystwo Sportowe
  • Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Centrum Szkolenia Policji

TERMIN ZAWODÓW

28 października 2016 r.

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121;
tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSWiA), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA); e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych
 i wiekowych:

Mężczyźni:

-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia do 81 kg i powyżej 81 kg.

 

Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia
w kategorii z młodszymi zawodnikami.

Kobiety:

do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia (zakwaterowanie w dniach 27/28
i 28/29.10., śniadanie i obiad w dniu 28.10.) pokrywa jednostka delegująca. Opłata za zakwaterowania i wyżywienie wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

Brak opłaty startowej.

ZAKWATEROWANIE

Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW

 

UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania uczestników należy przesłać do dnia 24 października

2016 r. na nr faksu 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o
możliwości korzystania z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA

I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się w hali sportowej CSP w dniu
28 października 2016 r., po zakończeniu ważenia.

PROGRAM ZAWODÓW

27.10.2016 – czwartek:

godz. 18.00 – 21.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw;

godz. 21.00 – 22.00 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala technik interwencji CSP.

28.10.2016 – piątek:

godz. 8.00 – 8.30 – waga pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej);

godz. 8.30 – losowanie walk turniejowych;

godz. 8.00 – 9. 00 – śniadanie;

godz. 10.30 – rozgrzewka;

godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Policji w Judo;

godz. 11.30 – 13.00 – walki turniejowe;

godz. 13.00 – 13.30 – walki finałowe;

godz. 14.00 – 15.00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów;

godz. 15.00 – 16 00 – obiad, wyjazd uczestników mistrzostw;

godz. 18.00 – spotkanie podsumowujące mistrzostwa.

 

29.10.2016 – sobota:

do godz. 10.00 – wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach.

Zawodnicy powinni posiadać legitymację służbową, ważne badania lekarskie (badania profilaktyczne dopuszczające do służby).

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin oraz wzór zgłoszenia znajdują się poniżej

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

Pliki do pobrania