Barykady zdobyte

Data publikacji: 03.10.2016

W niedzielę 2 października br. pracownicy Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji wzięli udział w grze miejskiej „Śladami Cichociemnych Powstańców Warszawskich”, której organizatorem była Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Zadaniem uczestników gry było zdobycie pięciu „barykad” powstańczych, udzielając odpowiedzi na zadane pytania oraz wykonanie zleconych zadań. Na starcie, o godzinie 12:00 przy skrzyżowaniu ul. Żytniej i Marynarskiej w Warszawie, gracze otrzymali zestaw pytań, na które musieli udzielić odpowiedzi przed dotarciem do kolejnego punktu. Po przybyciu do wyznaczonego miejsca, każdy z uczestników zobowiązany był do zebrania 5 pieczęci (na Karcie Gry) potwierdzających prawidłowość udzielonych odpowiedzi i zdobycie „barykady”. „Barykady” usytuowane były przy skrzyżowaniach ulic Żytniej i Marynarskej, Ciepłej i Krochmalnej, przy budynku PAST-y oraz na Placu Politechniki. Meta znajdowała się na placu Piłsudskiego.

Źródło: Biuro Historii i Tradycji Policji KGP