Ogólnopolskie Seminarium na temat kynologii policyjnej oraz profilaktyki społecznej

Data publikacji: 03.10.2016

W dniach 27-29.09.2016 r. w Pogorzelicy odbyło się ogólnopolskie seminarium szkoleniowe z zakresu kynologii policyjnej oraz profilaktyki społecznej. W seminarium dotyczącym kynologii zorganizowanym przez KWP w Szczecinie i Zakładem Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wzięli udział przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze poszczególnych KWP/KSP, przewodnicy wraz z psami służbowymi z Policji Meklemburgi Pomorza Przedniego oraz zaproszeni goście.

W trakcie szkolenia pn. "KYNOLOGIA SŁUŻBOWA POLICJI - doskonalenie sprawności użytkowej psów", zostały poruszone między innymi kwestie dotyczące:

  • przepisów prawnych dotyczących pozyskiwania narkotyków oraz materiałów wybuchowych do celów szkoleniowych,
  • sposobów ukrycia substancji narkotycznych w warunkach izolacji więziennej
  • w aspekcie pracy psa specjalnego  - przedstawiciel  ZK w Goleniowie, kpt. Tomasz Wojciechowski,
  • żywienia i pielęgnacji psów pracujących - lekarz weterynarii, pani dr Katarzyna Pęzińska-Kijak,
  • realizacji zajęć z doskonalenia sprawności użytkowej psów oraz organizacja kynologii służbowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

Przedstawiciele Policji niemieckiej zaprezentowali pojazd przystosowany do przewozu psów oraz w skrócie omówili doskonalenie sprawności użytkowej psów służbowych w oparciu o aktualne przepisy.

W seminarium szkoleniowym z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa uczestniczyli koordynatorzy Komend Wojewódzkich, przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Szkół Policji oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas seminarium omówiono zagadnienia dotyczące między innymi: przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, uzależnień i żebractwa, budowy programów profilaktycznych, modyfikacji standardu organizacji i prowadzenia debat społecznych.

Ponadto omówiono realizację wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. "Bezpieczny Senior", współpracę z klasami mundurowymi, założenia programów prewencyjnych pn. "Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni" i "Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w województwie zachodniopomorskim" oraz przedstawiono aktualne programy i przedsięwzięcia realizowane przez KWP w Szczecinie.

Przedstawiciele KGP omówili ocenę jakościową realizacji mierników do zadań Komendanta Głównego Policji na lata 2015-2018 oraz standaryzację budowy programów profilaktycznych prowadzone przez jednostki organizacyjne Policji w 2016 roku.

Źródło: KWP Szczecin