Święto Patrona Policji

Data publikacji: 03.10.2016

Z okazji wojewódzkich obchodów Święta Patrona Policji Św. Michała Archanioła odprawiona została uroczysta msza w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku. Uczestniczył w niej także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Jarosław Zieliński.

Odprawionej Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Stanisław Szymecki. Gospodarzem uroczystości był Kapelan Podlaskiej Policji ks. Leon Grygorczyk. W uroczystości uczestniczył także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, a także Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Pan Krzysztof Wierzbicki, komendanci komend miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego, kadra kierownicza, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni wierni. Na uroczystości obecne były ponadto poczty sztandarowe reprezentujące jednostki Policji garnizonu podlaskiego oraz Kompania Reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Zebrani modlili się w intencji wszystkich służb mundurowych. Na zakończenie Pan Minister Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku podziękowali Arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu za przewodniczenie mszy oraz wsparcie duchowe potrzebne mundurowym w czasie codziennej służby.

Źródło: KWP w Białymstoku