Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji: 30.09.2016

29 września 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego w Łodzi odbyła się uroczystość posadzenia kolejnych drzew w Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się programem słowno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, po czym wszyscy zgromadzeni przeszli na teren obok szkoły, gdzie miało miejsce posadzenie 6 nowych dębów pamięci, są one symbolem 6 funkcjonariuszy Policji Państwowej Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

  • aspiranta Jana Chęcińskiego,
  • aspiranta Józefa Jeneralczyka,
  • aspiranta Wincentego Statkiewicza,
  • aspiranta Jana Stoińskiego,
  • aspiranta Józefa Westfala,
  • aspiranta Józefa Wolaka.

Sadzenia dębów dokonali przedstawiciele rodzin zamordowanych policjantów. Następnie Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ksiądz biskup Marek Marczak dokonał aktu poświęcenia dębów pamięci. Po zasadzeniu drzewek nadkomisarz Arkadiusz Rubajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odczytał Apel Pamięci.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych: złotych i srebrnych Krzyży Zasługi oraz odznaczeń Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi - Krzyży Miednoje 1940.

Odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, a Krzyż Miednoje 1940 otrzymali I Wiceprezydent Miasta Łodzi i dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi.

Elementem wieńczącym spotkanie były przemówienia: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wicewojewody Łódzkiego, Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego, I Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

Źródło: KWP Łódź