Policyjni artyści dzieciom

Data publikacji: 29.09.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, odpowiadając na apel Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, przekazał na IX Charytatywną Aukcję Obrazów 10 prac stworzonych przez policyjnych artystów. Mamy nadzieję, że podarowane obrazy zostaną wylicytowane, a zebrane środki finansowe wspomogą dzieci przebywające pod opieką Domowego Hospicjum Stacjonarnego.

Dzięki środkom pochodzącym z licytacji podczas aukcji obrazów na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, od 8 lat płynie pomoc dla podopiecznym hospicjum. Fundacja prowadzi domowe i stacjonarne hospicjum dla dzieci, a także wiele poradni i grupę wsparcia dla rodziców. Świadczona pomoc jest nieodpłatna.

2 października 2016 roku o 14.00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbędzie się IX Charytatywna Aukcja Obrazów, z której cały dochód przeznaczony zostanie na rzecz dzieci przebywających pod opieką Domowego i Stacjonarnego Hospicjum.

Wśród obrazów, które będzie można wylicytować, znajdzie się również 10 prac artystów związanych ze środowiskiem policyjnym. Dzieła te, stanowiące własność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, przekazał na aukcję insp. Krzysztof Justyński.

Wierzymy, że obrazy naszych kolegów zostaną wylicytowane i zebrane dzięki temu pieniądze trafią do potrzebujących je dzieci w hospicjum.

Źródło: KWP w Katowicach