Działania mobilnej grupy ds. zwalczania przestępczości samochodowej (EFS MVC) na Słowacji i w Hiszpanii.

Data publikacji: 21.09.2016

W dniach 5-6 września 2016 roku w ramach projektu EMPACT (Europejska Mulitidyscyplinarna Platforma do Zwalczania Przestępczości Kryminalnej) finansowanego przez EUROPOL pięciu członków grupy EFS MVC (Europol Flying Squad on Motor Vehicle Crime) z Polski wzięło udział w międzynarodowych działaniach policji przeciwko przestępczości samochodowej na terenie Słowacji oraz Hiszpanii.

W działaniach na terenie Słowacji udział wzięło dwóch biegłych z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP oraz funkcjonariusz Straży Granicznej z Placówki w Augustowie. Z Policją hiszpańską współdziałało dwóch biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu oraz przedstawiciel Policji z Austrii. Głównym zadaniem obu grup było wykrycie skradzionych pojazdów. Kontrole prowadzone były na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, w tym na przejściach granicznych pomiędzy Słowacją i Ukrainą oraz portach morskich na terenie Hiszpanii i Gibraltaru. W wyniku operacji ujawniono i zatrzymano kilka samochodów z podejrzeniem ingerencji w oznakowanie identyfikacyjne pojazdów.

Źródło: CLKP