Wizyta techników kryminalistyki z Czech i Słowacji w CLKP

Data publikacji: 14.09.2016

W dniu 12 września 2016 roku CLKP gościło 15 techników kryminalistki z Czech i Słowacji. Wizyta w laboratorium była częścią programu szkolenia, które odbyło się w ramach projektu „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” finansowanego z Programu Erasmus+. Organizatorem szkolenia jest Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Po oficjalnym powitaniu przez Kierownika instytutu CLKP, insp. Adama Frankowskiego, technicy zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem CLKP, jak również mieli okazję do wymiany doświadczeń z biegłymi z poszczególnych Zakładów. Przedstawiciele z Czech i Słowacji zwiedzili Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, gdzie zaznajomili się z metodami badawczymi, wykorzystywanymi przy badaniu dokumentów i cyfrowych nośników danych, jak również z metodami analizy nagrań audio i wideo. Dużym zainteresowaniem gości cieszyła się strzelnica CLKP oraz zbiory łusek i pocisków.  Gościom zaprezentowano również Zakład Chemii, gdzie omówiono proces zabezpieczania oraz analizy mikrośladów. W Zakładzie Biologii technicy zapoznali się z procesem badań DNA, natomiast w Zakładzie Daktyloskopii zwiedzili pracownię przeznaczoną do wizualizacji śladów daktyloskopijnych, salę ze stanowiskami służącymi do obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS oraz Centralną Registraturę Daktyloskopijną.

Opiekunami grupy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie byli pani kom. Iwona Bogusz i pan podinsp. Krzysztof Misiewicz. Z ramienia CLKP za przyjęcie gości była odpowiedzialna pani Katarzyna Zwierzyk, Specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego.

Źródło: CLKP