Informacyjny Serwis Policyjny

Minister Mariusz Błaszczak przywrócił posterunek policji w Świnoujściu

Zamieszczony Data publikacji 08.09.2016

W Świnoujskiej dzielnicy Warszów w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców przywrócono Posterunek Policji.

Przywrócenie Posterunku Policji w Świnoujskiej dzielnicy Warszów to potrzeba, która płynęła od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Postulaty te pojawiły się  podczas konsultacji i debat społecznych jakie na początku roku odbyły się w Świnoujściu.

- Oprócz przywracania zlikwidowanych posterunków realizujemy również inne programy – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że w całej Polsce wprowadzona zostanie Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wdrażany jest również program Dzielnicowy Bliżej Nas. Docelowo dzielnicowi nie będą obciążani dodatkowymi obowiązkami i będą mieli więcej czasu na kontakt z obywatelami.

Minister zaznaczył również, że praca funkcjonariuszy jest doceniana przez społeczeństwo. Doskonałym przykładem były Światowe Dni Młodzieży, podczas których pielgrzymi spontanicznie dziękowali policjantom za ich profesjonalną służbę.

W odtworzonym posterunku służbę pełnić będzie 10 policjantów. Jednostka swoim zasięgiem będzie obejmowała dzielnicę Świnoujścia – Warszów. Przywrócenia posterunku domagali się mieszkańcy i samorząd miasta. Z przeprowadzonej analizy wynikało też, że rejon ten powinien być objęty większym nadzorem Policji.

Podczas uroczystości Minister Mariusz Błaszczak wraz z Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie mł. insp. Jackiem Cegieła wręczyli rozkaz powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu mł. insp. Dorocie Zawłockiej, która od trzech miesięcy pełniła obowiązki komendanta.

Źródło: KWP w Szczecinie

 

  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
  • uroczystość przywrócenia posterunku w Świnoujskiej dzielnicy Warszów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł.insp. Jacka Cegieły oraz przedstawicieli władz samorządowych, kadry kierowniczej garnizonu zachodniopomorskiego jak i mieszkańców
 
powrót
drukuj