Spotkanie Prezydenta RP z polskimi patrolami w Chorwacji

Data publikacji: 29.08.2016

Od 1 lipca br. w sezonie wakacyjnym ośmiu polskich policjantów pełni służbę patrolową na chorwackim wybrzeżu. Współpraca polsko-chorwacka w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wybrzeżu Adriatyku stała się już tradycją. Stąd też polskich policjantów nie mogło zabraknąć podczas spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z liderami życia polonijnego w Chorwacji, które odbyło się 26 sierpnia 2016 r. w Konovale koło Dubrownika.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem".

Współpraca w tym zakresie została zapoczątkowana już w 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez miesiąc. Obecnie w ramach sukcesywnie rozwijanej współpracy, decyzją Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, do pełnienia tej zaszczytnej, ale jakże odpowiedzialnej służby, skierowano cztery dwuosobowe patrole, które pełnić ją będą do końca sierpnia br.

W tym roku służbę pełnią asp. szt. Tomasz Orłowski, mł. asp. Anna Rymanowska-Osobliwy, mł. asp. Łukasz Musiał, st. sierż. Anna Kierpiec-Leśniak, st. sierż. Grzegorz Jezierski, sierż. Robert Markowski, asp. Piotr Chojnacki, st. post. Piotr Lorenc, reprezentujący garnizony podlaski, lubuski, pomorski, śląski, podkarpacki oraz stołeczny.

Moderujący spotkanie Konsul RP w Zagrzebiu Pan Janusz Tatera, podczas spotkania z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą podkreślił modelowo układającą się współpracę Policji obu państw, stąd udział w spotkaniu chorwackich partnerów polskich policjantów. Pan Konsul wskazał również na modelową współpracę międzyinstytucjonalną Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Komendą Główną Policji, podkreślając ogromne zaangażowanie i dyspozycyjność polskich policjantów w niesieniu pomocy polskim obywatelom wypoczywającym na terenie Chorwacji.

Policjanci mieli możliwość zapoznania Pana Prezydenta z charakterem realizowanych zadań na terenie Chorwacji stwierdzając, iż faktycznie wymagają one pełnej dyspozycyjności i zaangażowania, jednak w pełni rekompensują to płynące wyrazy sympatii i podziękowania Polaków za udzieloną pomoc. Dyspozycyjność tę podkreśla również fakt, iż w spotkaniu mogło uczestniczyć tylko dwa polskie patrole, albowiem dwa pozostałe musiały realizować swoje codzienne zadania.

Pan Prezydent dziękował polskim policjantom za dbanie o bezpieczeństwo polskich turystów i niesienie w razie potrzeby pomocy obywatelom RP. Spotkanie było również okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć z Panem Prezydentem.

(Biuro Prewencji KGP / ms)