Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych

Data publikacji: 24.08.2016

Funkcjonariusze Policji ponoszą odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i majątkową. W dniach od 8 do 12 sierpnia 2016 roku, odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych, w której udział wzięło 22 funkcjonariuszy Policji z jednostek terenowych Komend Wojewódzkich Policji w: Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławia, Poznania i Gorzowa Wlkp., którzy doskonalili swoją wiedzę z zakresu pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

W szkoleniu wzięli udział policjanci, którzy są rzecznikami dyscyplinarnymi, jak i ci co są przewidziani do tej funkcji.

Celem w/w szkolenia, jest uzupełnienie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Podczas zajęć słuchacze w/w kursu wymieniali między sobą doświadczenia zawodowe.

Przez pierwsze dwa dni - w części teoretycznej, uczestnicy kursu zapoznawali się z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, odpowiedzialnością karną, przepisami dotyczącymi zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych oraz zwolnienia ze służby. Poznali przebieg czynności wyjaśniających, czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz postępowanie odwoławcze.

W kolejnych dniach kursu - w części praktycznej, słuchacze dokonali analizy akt postępowań dyscyplinarnych pod kątem komplementarności czynności dowodowych oraz ewentualnych błędów i uchybień.

Następnie na podstawie przygotowanych założeń, sporządzali treść zarzutu i kwalifikacje prawne oraz sporządzali projekty postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, sprawozdanie z postępowania dyscyplinarnego i projekt orzeczenia.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku