Konkurs na rozwiązanie krzyżowki

Data publikacji: 23.08.2016

Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji ogłasza konkurs na rozwiązanie krzyżówki, zorganizowany z okazji wydania przez Komendę Główną Policji komiksu pt. „Denar Chrobrego”.

Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać do 30 września 2016 roku w formie cyfrowej (liczy się data odbioru)  na e-mail gazeta.listy@policja.gov.pl (w temacie wiadomości należy napisać: ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z KOMIKSU) lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) pod adres:

Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, 02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 (z dopiskiem  ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z KOMIKSU).

Wszelkie zgłoszenia dokonane po 30 września 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Lista 10 laureatów Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej isp.policja.pl, policja.plwww.gazeta.policja.pl.

Organizator przewiduje nagrody niespodzianki dla 10 laureatów konkursu.

Organizator powiadomi laureatów konkursu o miejscu i dacie wręczenia nagród do 14 października 2016 roku.

 

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania