Porozumienie o współpracy podpisane

Data publikacji: 23.08.2016

Dzisiaj w KWP w Katowicach zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach lek. Arturem Borowiczem i Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim. Głównym celem porozumienia jest organizacja przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz promocja zdrowia w województwie śląskim.

Porozumienie o współpracy obejmuje wszystkie jednostki Policji województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i jest finałem licznych przedsięwzięć, organizowanych w ostatnim czasie pomiędzy obiema instytucjami.

Największym z nich był realizowany przez Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach cykl doskonalenia zawodowego dla policjantów województwa śląskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, który miał za zadanie kompleksowe przygotowanie mundurowych do działań w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

Zajęcia z policjantami prowadzili wówczas ratownicy medyczni Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, zespoły medyczne Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie oraz instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas projektu, który trwał od 23 maja do 1 lipca 2016 roku, przeprowadzono łącznie 189 szkoleń dla 3296 policjantów wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie, Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach.

Źródło: KWP Katowice