Czworonogi konkurują o miejsce na kursie

Data publikacji: 23.08.2016

Rozpoczęła się kolejna edycja doboru psów do służby w Policji, tym razem na kursy specjalistyczne dla przewodników psów: patrolowo-tropiących, patrolowo-tropiących do działań bez kagańca oraz do wyszukiwania zapachów narkotyków.

W tym roku policjanci Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach ocenili łącznie 265 psów, z których 100 zakwalifikowali do tresury.

Termin rozpoczęcia kursów przypada na dzień 13 września br. Do tego czasu komisja powołana decyzją komendanta Centrum Szkolenia Policji dokona kwalifikacji psów. Zespół, wyłoniony spośród kadry ZKP, w skład którego wchodzi również lekarz weterynarii, podda sprawdzeniu psy pod względem zdrowotnym oraz przeprowadzi próby ich charakteru. Na podstawie przeprowadzonych czynności i zdobytych podczas kwalifikacji punktów zostanie dokonana wycena wartości czworonoga.

Dobór psów może być prowadzony również poza Zakładem Kynologii Policyjnej, na terenie całego kraju. W dniu 18 sierpnia br. kwalifikacja, do której przystąpiło 7 psów rasy owczarek niemiecki, została przeprowadzona w miejscowości Weremowice (woj. lubelskie).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji doboru psów do służby w Policji są dostępne na stronie internetowej http://www.csp.edu.pl w zakładce Centralny dobór psów do służby w Policji.

Źrodło: CSP Legionowo