Pożegnanie insp. Witolda St. Majchrowicza

Data publikacji: 22.08.2016

19 sierpnia br. w Izbie Tradycji i Historii Szkoły Policji w Słupsku odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Witolda St. Majchrowicza, Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny. Insp. Witold St. Majchrowicz przeszedł w stan spoczynku po blisko 35 latach służby.

W imieniu funkcjonariuszy i pracowników Szkoły wyrazy szacunku i podziękowania za wieloletnią, sumienną służbę złożył odchodzącemu Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, nowych wyzwań oraz realizacji planów i zamierzeń.

Insp. Witold St. Majchrowicz ze Szkołą w Słupsku związany był od ponad 30 lat. Podjął w niej służbę 27 czerwca 1985 r. po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Od początku służby związany był z pionem dydaktycznym, w którym przeszedł kolejne szczeble zawodowego awansu: poprzez stanowiska wykonawcze, kierownicze (kierownik Zakładu Organizacji Służby i Kierowania, p.o. naczelnik Wydziału Metodyki Szkolenia) i samodzielne (radca) do stanowiska zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny.

W toku służby insp. Witold St. Majchrowicz aktywnie podnosił wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe, kończąc studia podyplomowe (pedagogiczne, z zakresu zarzadzania jednostkami budżetowymi) oraz kursy specjalistyczne i szkolenia w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania. Był jednym z pierwszych uczestników szkoleń twinningowych prowadzonych w latach 1993–1994 przez policjantów francuskich dla polskich nauczycieli policyjnych w zakresie nowoczesnych metod nauczania.

Mimo ścisłego związania z pionem dydaktycznym insp. Witold St. Majchrowicz w toku służby pełnił funkcje i wykonywał zadania mające znaczenie także dla pionu logistycznego oraz Szkoły jako całości. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego stałej komisji przetargowej Szkoły oraz funkcję pełnomocnika Komendanta Szkoły ds. zarządzania jakością. Na profesjonalną realizację zadań w tym obszarze niewątpliwy wpływ miały ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami oraz audytu.

Doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i prezentowana postawa stały się podstawą powierzenia 20 marca 2006 r. insp. Witoldowi St. Majchrowiczowi obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadzorującego pion dydaktyczny, a z dniem 1 sierpnia 2006 r. mianowania na to stanowisko.

Pieć lat później 7 września 2011 r. na wniosek ówczesnego Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacentego Bąkiewicza mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny.

Insp. Witold St. Majchrowicz jest autorem i współautorem wielu publikacji i materiałów dydaktycznych, które były i są wykorzystywane przez kadrę Szkoły, słuchaczy i policjantów jednostek terenowych. Z jego inspiracji powstał film „Bo człowiek jest najważniejszy” oraz publikacja pod tym samym tytułem, dokumentujące wieloletnią i prowadzoną na różnych płaszczyznach działalność wolontaryjną policjantów, pracowników i słuchaczy Szkoły.

W trakcie swojej długoletniej służby insp. Witold St. Majchrowicz był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku