Wrocławskie obchody Święta Policji 2016

Data publikacji: 17.08.2016

Policjanci z powiatu wrocławskiego uroczyście obchodzili Święto Policji, które jest nie tylko dowodem uznania dla funkcjonariuszy i pracowników tej formacji za ich codzienną, ciężką służbę, ale również wyrazem szacunku i pamięci o tych, którzy nigdy z niej nie wrócili. W uroczystości, oprócz kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji powiatu wrocławskiego, udział wzięli również m.in. przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej Policji, prokuratury, samorządu i innych służb mundurowych, współpracujących z Policją.

Dowódcą uroczystości był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Przemysław Laskowski, który meldunkiem złożonym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu insp. Arkadiuszowi Golanowskiemu, rozpoczął oficjalną część wrocławskich obchodów Święta Policji.

W uroczystości uczestniczyli też m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Niziołek, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusz Małecki, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Dariusz Kokornaczyk, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki i Wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, przedstawiciele innych służb mundurowych, w tym Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej we Wrocławiu, Wojska Polskiego, przedstawiciele prokuratury oraz samorządu terytorialnego – gmin, w których bezpieczeństwa i porządku publicznego pilnują wrocławscy policjanci z gospodarzem uroczystości wójtem gminy Długołęka Iwoną Agnieszką Łebek na czele, a także przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, byli komendanci oraz mieszkańcy.

W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusz Małecki. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę nie tylko na trudy służby i liczne wyrzeczenia, ale przede wszystkim na efekty pracy policjantów z powiatu wrocławskiego, przekładające się bezpośrednio na spadek liczby przestępstw i wykroczeń oraz ciągły wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i zaufania do Policji. Komendant pogratulował też funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom awansów i odznaczeń, a obecnym na uroczystościach przedstawicielom samorządu i innych służb, za dotychczasową, doskonałą współpracę.

Po wystąpieniu Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Rozkazem Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, na wyższe stopnie w korpusach oficerów awansowało 8 funkcjonariuszy. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, na wyższe stopnie w korpusach aspiranckim oraz podoficerskim awansowano odpowiednio 274 i 236 funkcjonariuszy, natomiast rozkazem Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu 118 funkcjonariuszy awansowano na wyższe stopnie w korpusie szeregowych Policji. Dla awansowanych oprócz braw, fanfary zagrała policyjna orkiestra.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski w swoim przemówieniu podziękował za ciężką pracę i osiągnięte wyniki, a także pogratulował funkcjonariuszom i pracownikom wrocławskiej Policji awansów i wyróżnień oraz życzył dalszych sukcesów na drodze rozwoju zawodowego. Złożył też podziękowania członkom policyjnych rodzin, których życzliwość i wyrozumiałość daje funkcjonariuszom poczucie wsparcia w ciężkiej służbie. Po awansach, wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie wręczyli przedstawiciel Prezydenta Wrocławia oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Święto Policji to doskonała okazja do podsumowania współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusz Małecki pozytywnie ocenił poziom współpracy między wrocławską Policją a gminami, na terenie, których funkcjonariusze dbają o porządek i bezpieczeństwo. Wójt Gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek w imieniu przedstawicieli samorządu wysoko oceniła pełnioną służbę oraz zaangażowanie w realizację codziennych obowiązków. Jak stwierdziła, na terenie Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego można czuć się bezpiecznie.

Zakończeniem oficjalnej części obchodów Święta Policji był uroczysty przemarsz awansowanych, odznaczonych i wyróżnionych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, pod przewodnictwem Dowódcy Uroczystości Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Przemysława Laskowskiego. Za dowódcą szedł poczet sztandarowy, a dalej maszerowały Kompania Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz pododdziały składające się z awansowanych, odznaczonych i wyróżnionych.

Po uroczystej defiladzie przyszła pora na festyn dla zaproszonych gości i mieszkańców, zorganizowany na placu przy Urzędzie Gminy w Długołęce. Przygotowano szereg atrakcji dla młodszych i starszych. To m.in. stoisko techniki kryminalistycznej, gdzie dzieci mogły wykonać pamiątkową daktyloskopię, poznać rodzaje śladów i sposoby ich zabezpieczania, zobaczyć prawdziwą walizkę technika kryminalistyki, czy też pomalować kolorowanki o tematyce policyjnej. W punktach przygotowanych przez policjantów wydziału prewencji, dorośli mogli zasięgnąć informacji w nurtujących ich sprawach, a dla dzieci przygotowano m.in. liczne upominki, w tym kamizelki oraz inne elementy odblaskowe z wizerunkiem Komisarza Lwa. Dużym zainteresowaniem miłośników jednośladów cieszyło się stoisko Komisariatu Policji w Długołęce, w którym funkcjonariusze znakowali rowery.

Jako, że Święto Policji jest świętem radosnym, nie mogło zabraknąć akompaniamentu muzycznego Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale też i innych zespołów. Występy i repertuar zachwyciły zgromadzonych gości i zachęcały do zabawy.

Święto Policji zostało ustanowione 21 lipca 1995 roku. Jest nie tylko dowodem uznania dla policjantek i policjantów za ich codzienną pracę, ale również wyrazem pamięci i szacunku o tych z Nas, którzy nigdy nie wrócili ze służby.

Źródło: KWP Wrocław