Rocznica powstania Policji Państwowej – święto w CSP

Data publikacji: 17.08.2016

Obchody 97. rocznicy powstania Policji Państwowej, zorganizowane 16 sierpnia w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy, w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na terenie CSP. Wśród gości uczestniczących w obchodach byli: Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, przedstawiciele biur KGP, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, a także duchowieństwa.

Oprawę wydarzenia zapewnili: w czasie Mszy Św. - chór Komendy Stołecznej Policji, w czasie uroczystego apelu - kompania reprezentacyjna wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po odebraniu meldunku od dowódcy uroczystości, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach dokonał przeglądu pododdziałów.

Następnie delegacja Centrum Szkolenia Policji udała się pod pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, by złożyć wiązankę i oddać cześć pomordowanym przez NKWD w kwietniu 1940 roku – oficerom wojska polskiego i policjantom Policji Państwowej związanym z powiatem legionowskim.

Przed głównym punktem uroczystości – wręczeniem odznak resortowych i rozkazów mianowania na wyższe stopnie policyjne, głos zabrała Komendant CSP insp. Anna Rosół. W swoim wystąpieniu podkreśliła m.in. rolę jednostek szkoleniowych w przygotowywaniu funkcjonariuszy do profesjonalnej realizacji zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych. Przypomniała także, że wykonywanie zawodu policjanta to pełnienie szczególnej i zaszczytnej misji, która łączy się z prezentowaniem właściwej postawy zawodowej. Dlatego też, świadomi wyzwań, jakie stoją przed szkolnictwem policyjnym, kierownictwo oraz kadra szkoły tak dużo uwagi poświęcają nie tylko unowocześnianiu systemu kształcenia, przekazywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, ale również kształtowaniu pożądanych postaw zawodowych.

Insp. Anna Rosół podziękowała policjantom i pracownikom CSP za wysoki stopień zaangażowania w wykonywanie codziennych zadań służbowych oraz tych związanych z udziałem w operacji policyjnej pk. Przymierze. Życzyła też wszystkim spełnienia planów i zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Po wystąpieniu Pani Komendant nadszedł czas na uhonorowanie funkcjonariuszy i pracowników CSP, którzy z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Jana Lacha oraz Komendanta CSP insp. Anny Rosół odebrali srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, brązowe odznaki Zasłużony Policjant, brązowe Medale za Zasługi dla Policji, a także rozkazy mianowania na wyższe stopnie policyjne. Były również wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – Odznaka Honorowa Srebrna i Medal XXV-lecia NSZZZP.

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz Komendant CSP insp. Anna Rosół przekazali na ręce Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Gołąbek i kierowników komórek organizacyjnych Centrum podziękowania dla wszystkich zaangażowanych funkcjonariuszy i pracowników w operację policyjną pk. Przymierze.

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień i awansów głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, który nawiązał m.in. do rosnącego poziomu zaufania społeczeństwa wobec Policji. Podkreślił przy tym niebagatelną rolę szkół policyjnych w osiągnięciu tak dobrej oceny społecznej i budowaniu pozytywnego wizerunku formacji. Podziękował też wszystkim, którzy wykonywali zadania związane z zabezpieczeniem Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Na koniec złożył policjantom oraz pracownikom Policji gratulacje z okazji otrzymanych wyróżnień i awansów, a także podziękował im za codzienną służbę i pracę. Życzenia skierował rownież do słuchaczy CSP.

Uroczystość zakończyła się defiladą poddziałów i pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Źródło: CSP Legionowo