Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

Data publikacji: 16.08.2016

W Biurze Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych (KPK). Od 15 sierpnia 2016 r. podmioty gospodarcze będą mogły zgłaszać podejrzane transakcje lub ich próby, zniknięcia i kradzieże znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych wchodzi w życie Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadać krajowego punku kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu.

Obowiązek utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych nałożył na kraje członkowskie Unii Europejskiej Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej Rozporządzeniem nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.

Rozporządzenie wraz z wytycznymi Stałego Komitetu ds. Prekursorów w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy właściwymi organami i podmiotami gospodarczymi oraz wsparcie łańcucha dostaw substancji chemicznych i pracy właściwych organów.

* więcej informacji na temat Krajowego Punkt Kontaktowego ds. prekursorów materiałów wybuchowych ►

Źródło: BWIIK KG