XXVI rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 08.08.2016

Po raz dwudziesty szósty żegnamy policjantów delegowanych do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji, wchodzącej w skład Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Komendant Główny Policji powierzył obowiązki dowódcy JSPP podinsp. Marcinowi Kurasowi, natomiast podinsp. Jackowi Setniewskiemu - obowiązki zastępcy dowódcy JSPP.

8 sierpnia br. pierwsi policjanci XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie wylecieli z Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie do Pristiny. Policjantom towarzyszył Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz  Komendant Szkoły Policji w Katowicach, insp. dr Rafał Kochańczyk, a także nadzorujący rotację Naczelnik Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Ryszard Bąkowski.

Kolejna tura policjantów wyjeżdża 9 sierpnia. Jednocześnie z rejonu pełnienia misji wraca 92 policjantów wykonujących zadania Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie od listopada 2015 r.

Zadania które przyjdzie realizować nowej jednostce nie zmieniły się. W dalszym ciągu głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych. Policjanci jednostki realizować będą ten cel, w szczególności przez:

  • niedopuszczanie do zakłóceń porządku publicznego, w tym kontrolę nad tłumem,
  • zabezpieczanie imprez sportowych lub kulturalnych,
  • ochronę obiektów użyteczności publicznej,
  • ochronę przejść granicznych,
  • realizację konwojów zleconych przez władze misji oraz wykonywanie innych specjalnych funkcji policyjnych,
  • służbę patrolową na terenie północnego Kosowa.

Należy pamiętać, że Jednostka Specjalna Polskiej Policji w operacji pokojowej na terenie Kosowa uczestniczy od 2000 roku i do służby w niej do tej pory delegowano niespełna 3 tys. policjantów.

Źródło: BMWP KGP