Odznaczeni i awansowani w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji: 04.08.2016

Obchody Święta Policji są okazją do uczczenia działalności formacji, która w sposób szczególny jest odpowiedzialna za ochronę ludzkiego życia, zdrowia i mienia. W ramach tegorocznych obchodów Święta, 4 sierpnia w sali konferencyjnej KWP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, medali i nominacji na wyższe stopnie dla policjantów i pracowników KWP w Bydgoszczy. W ceremonii wzięli udział m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Kujawsko-pomorscy policjanci, którzy w sposób szczególny wypełniają swoje obowiązki otrzymali z rąk Wojewody oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Policjant”, a także awanse na wyższe stopnie służbowe.

Podczas uroczystości wręczono także Medale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Medalem Srebrnym Za Zasługi dla Policji odznaczony został Robert Dobrosielski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Medalem Brązowym Za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali: Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna, ks. Zbigniew Cabański – Proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim, Paweł Klonowski Wójt Gminy Bobrowo.

Na uroczystej zbiórce nie zabrakło gratulacji i słów pochwały za realizację zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który nagrodził zaangażowanie pięciu policjantów. Podczas uroczystości wręczono także nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową służbę czterem funkcjonariuszom. Za pracę, zaangażowanie i codzienną służbę policjantom i pracownikom policji podziękował także Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów, spełnienia marzeń oraz satysfakcji z pracy.

Źródło: KWP w Bydgoszczy