Sekretarz Stanu w MSWiA zwiedził WSPol

Data publikacji: 04.08.2016

Obchody Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie były znakomitą okazją do tego, by Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zapoznał się z bazą dydaktyczną Uczelni. Panu Ministrowi w zwiedzaniu WSPol towarzyszył m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

3 sierpnia 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się obchody Święta Policji. Tego dnia na placu apelowym szczycieńskiej uczelni z rąk m.in. Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka ponad 90 funkcjonariuszy i pracowników WSPol oraz KWP w Olsztynie otrzymało odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Po uroczystości Pan Minister spotkał się z wyróżnionymi policjantami, pracownikami Policji, ich rodzinami, a także kadrą WSPol, chętnie robiąc sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Korzystając z okazji Pan Jarosław Zieliński zwiedził bazę dydaktyczną Uczelni.

Sekretarz Stanu w MSWiA miał okazję zobaczyć i osobiście sprawdzić działanie symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, zwiedzić wyremontowaną strzelnicę, a także zapoznać się z projektami zrealizowanymi i realizowanymi przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

W zwiedzaniu Uczelni Panu Ministrowi towarzyszyli m.in. nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, insp. dr. hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor WSPol, insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pani insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, a także kadra uczelni, która prezentowała poszczególne pracownie oraz pomieszczenia wykorzystywane w szkoleniu funkcjonariuszy formacji mundurowych.

Źródło: WSPol Szczytno