Bezpieczeństwo Polaków w sezonie wakacyjnym – polski policjant na wybrzeżu Morza Czarnego

Data publikacji: 04.08.2016

W ślad za patrolami na wybrzeżu Adriatyku, które stały się już niemal stałym elementem sezonu wakacyjnego, w okresie od 1 do 31 sierpnia 2016 r., pilotażowo została wprowadzona współpraca polsko-bułgarska na wybrzeżu Morza Czarnego. Polski policjant pełni służbę patrolową w najpopularniejszym bułgarskim kurorcie – Słonecznym Brzegu, gdzie wypoczywa około 100 tysięcy Polaków.

Policja, jako instytucja nowoczesna, szybko reagująca na zmiany zachodzące w otoczeniu i potencjalne zagrożenia, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Stąd też rozwijana jest szeroka międzyinstytucjonalna współpraca międzynarodowa, gwarantująca bezpieczeństwo polskim obywatelom również poza granicami kraju.

W wyniku zaistniałej sytuacji geopolitycznej na świecie, wielu Polaków zdecydowało spędzić wakacje na wybrzeżu Morza Czarnego. Fakt ten nie mógł zostać nie zauważony przez Policję.

W wyniku podjętych przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii działań, przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, na mocy Porozumienia o ustanowieniu wspólnych polsko-bułgarskich patroli zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. dr Jarosławem Szymczykiem i Sekretarzem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii na okres od 1 do 31 sierpnia 2016 r.  do pełnienia służby w Komisariacie Policji w Słonecznym Brzegu skierowany został polski policjant - młodszy aspirant Kamil Sławiński, który na co dzień pełni w służbę w Komisariacie II w Zielonej Górze i posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań, albowiem w ubiegłym sezonie wakacyjnym pełnił służbę nad Adriatykiem.

Polski policjant pełni służbę patrolową wspólnie z kolegami bułgarskim, a jego głównym zadaniem jest asystowanie przy czynnościach podejmowanych w stosunku do obywateli polskich, udzielanie wszechstronnej pomocy celem podtrzymania statusu obywateli polskich w Bułgarii jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Zadania te często są spójne z zadaniami realizowanymi przez polską placówkę dyplomatyczną w Bułgarii, stąd też polski policjant pozostaje w stałym kontakcie z Panią Katarzyną Deda - Attache, Konsul RP Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii, która w okresie wakacyjnym również urzęduje na wybrzeżu Morza Czarnego.

Kontakt z polskim policjantem pełniącym służbę w Słonecznym Brzegu w razie potrzeby można nawiązać pod numerem telefonu +48 885 997 529.

Niezwykle istotnym przed spędzeniem wakacji w Bułgarii, jak w każdym innym kraju, jest poznanie odmienności obyczajowo-kulturowych oraz prawnych, które dostępne są na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii pod adresem:

http://www.sofia.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje/potrzebuje_pomocy/

Ich poznanie zapewne pomoże uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych trudności.

O celowości podjęcia współpracy świadczyć może fakt, iż realizacja zadań poprzedzona została jedynie krótkim, roboczym spotkaniem, doprecyzowującym warunki współpracy. W spotkaniu tym prócz Komendantów bułgarskiej jednostki Policji i mł. asp. Kamila Sławińskiego udział wzięła Pani Konsul Katarzyna Dedy, po czym policjant przystąpił do realizacji zadań. Tylko w ciągu pierwszych dwóch dni polski funkcjonariusz podjął już 6 interwencji.

Źródło: Biuro Prewencji KGP